Hop til hovedindhold

 Forsyningens selvbetjening

 

Her på siderne finder du nyttig information om

at være kunde hos Forsyningen.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål nedenfor,

er du altid velkommen til at kontakte os:

 

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15- 9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000
kundeservice@forsyningen.dk

 

Åbningstider Send sikker mail

 

 Spørgsmål & Svar

minForsyning

Under minForsyning kan du følge dit forbrug, se dine regninger og kundeforhold.

I vejledningen til minForsyning kan du blandt andet læse mere om, hvordan du tilføjer kundeforhold til din profil.

Regning, priser og betalinger

Her kan du få hjælp til at forstå din regning og se priserne for de enkle forsyningsarter og betalingsrater.
Her kan du også læse mere om, hvordan du tilmelder din regning til Betalingsservice eller hvis du ønsker at modtage regningen per mail.

Skal du flytte?

Når du til-/fraflytter din adresse, skal du huske at oplyse herom, så vi kan få dig registreret korrekt. Vi har gjort det let for dig at til- og fraflytte dig her - både som privat, virksomhed, udlejer, erhverv og ejendomsmægler.

Hvis din adresse modtager ydelser fra Frederikshavn Forsyning A/S vedrørende el, vand, varme, spildevand og renovation, vil du kunne benytte dig af ovenstående service.

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand på offentlige arealer eller et ødelagt vejskilt, kan du benytte Frederikshavn Kommunes app til iPhone eller Android Giv et praj.

Oplever du fejl på vejbelysning kan du give os besked direkte via linket nedenfor.

Ledningsinformation

Skal du grave? Her kan du søge ledningsoplsyninger, så du undgår graveskader.

Gravearbejde minigraver Forsyningen

Vand på vejen

Kontakt Frederikshavn Kommune, Center for Ejendomme, Park & Vej, på tlf. 9845 5000, hvis du oplever vand på vejen.

Står der blankt vand over vejafvandingsristen eller på vejen omkring risten, kan det være en vejafvandingsrist (rendestensbrønd), som er stoppet til eller blokeret, så overfladevandet ikke løber væk.

Er du nybygger?

Her kan du læse mere om, hvordan du får tilsluttet og tilmeldt din ejendom de forskellige forsyningsarter hos Forsyningen.

Nybygget hus tilsluttet varme, vand, el, renovation, spildevand

Har du solceller?

Find nyttige informationer om produktionselleverandører, tilmelding til netselskab, opgørelse og meget mere.