Hop til hovedindhold

Hvornår og hvordan kan du søge om vandrefusion?

 

Eksempler på skjulte installationer, hvor du kan søge som refusion ved brud:

 

 • Rør muret inde i gulve og vægge
 • Rør i jord mellem bygninger
 • Rør under gulve uden adgang
 • Vandinstallationer inde i vægge
 • Jordledning mellem målerbrønd og hus

 

Eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes refusion:

 

 • Utæt toilet
 • Hvor du har kunnet se utætheden uden at reagere
 • Ventiler i installationer, der ikke lukker - f. eks. magnetventiler, rørafbryder m.fl .
 • Sprængt slange til opvaske- og vaskemaskiner
 • Utæt sikkerhedsventil
 • Frostsprængning
 • Du lader vandet løbe på trods af, at Frederikshavn Vand har adviseret dig herom
 • Udendørs haner evt. med slange
 • Swimmingpools m.m.
 • Utætte aflukningshaner i målerbrønd


Udfyld denne formular for at ansøge om vandrefusion:

 

Formular: Søg om vandrefusion

 

Betingelserne for, at du kan få refusion for vand og spildevand, er beskrevet i følgende dokumenter:

 

 

Vi yder derfor kun refusion:

 

 • hvis skaden/bruddet er blevet udbedret af en autoriseret VVS-installatør, hvor dokumentation vedlægges. (Kvittering for udført arbejde og kvittering for betaling)
 • hvis skaden/bruddet er på en skjult installation
 • af vandafledningsafgift, hvis vandet ikke er ledt til spildevandssystemet
 • for den del af vandforbruget, der ligger ud over ejendommens vandforbrug tillagt en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 25%, af merforbruget dog minimum 50 m^3

 

Hvornår udbetaler vi refusion?

Er du berettiget til at få udbetalt refusion, bliver refusionen udbetalt året efter, skaden er sket, sammen med årsopgørelsen pr. 1. marts. 

 

Hvordan udregner vi normalt forbrug?

Det normale forbrug udregner vi på baggrund af en gennemsnitlig beregning af de seneste 3 års forbrug med samme ejer/bruger. Finder vi ikke et sådant grundlag, foretager vi et skøn. Hvis ejendommen modtager vand fra et privat alment vandværk, skal der foreligge dokumentation for vandspildet fra det pågældende vandværk samt en opgørelse af størrelsen af vandspildet, hermed kan der gives refusion for spildevandsmængden.