Hop til hovedindhold

Hvor finder du oplysninger om afløb og kloak?

 

  • Du kan finde oplysninger om, hvilket kloakeringsprincip der gælder for din grund.

 

Se spildevandsplanen for Frederikshavn kommune

 

  • Du kan finde oplysninger om tidligere byggesager mv. i Frederikshavn Kommunes arkiv på

 

www.weblager.dk 

 

  • Du kan se en vejledende placering af vores ledninger her

 

Ledningsinfo

 

Hvad gør du, når afløb og kloak skal repareres?


Du må gerne selv vedligeholde synlige anlæg som ligger over jorden fx tagrender, nedløbsrør m.m. En autoriseret kloakmester skal altid udføre kloakarbejder under jorden.

Når arbejdet er udført, skal kloakmesteren sende dokumentation på det udførte arbejde til Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø. Dokumentationen omfatter en underskrevet færdigmeldingsblanket og en tegning over kloaksystemet på grunden.

 

Hent færdigmeldingsblanketten

 

Erklæringen er kloakmesterens og din dokumentation for, at arbejdet er udført efter forskrifterne. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at kloakmesteren fremsender erklæring og tegning, og at du får kopier.

Hvis du har en ejendom med fælleskloak, hvor regnvand og spildevand bliver afledt i samme kloakrør, og hvis du planlægger at renovere store dele af dit kloaksystem, anbefaler vi, at du får udført eller forberedt for separatkloak på grunden. Her kobles to kloaksystemer sammen indenfor skel og tilsluttes det eksisterende kloakstik.

 

Læs mere om separering

 

Må du nedsive regnvand?


Det er en god idé at undersøge mulighederne for at nedsive regnvand i faskiner på egen grund. Hvis du overvejer at etablere nedsivning på egen grund, skal du være opmærksom på følgende lovmæssige og vejledende afstandskrav:

Vejledende krav:

5 m fra beboelse og bygninger med kælder.

2 m fra andre bygninger (garager, udhuse).

2 m fra skel.

 

Lovmæssige krav:         

25 m fra drikkevandsboringer.

25 m fra vandløb, sø, hav m.m.

 

Anbefaling:                   

2 m imellem flere anlæg.

5 m til vandløb, sø, hav (efter § 14 - kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse).
 

  • Der må i øvrigt ikke opstå afstrømning på terrænoverfladen eller andre gener.
  • Du skal placere anlægget på egen grund.
  • Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Dette kan kontrolleres ved at udføre en infiltrationstest på grunden. Se nedenfor, hvor du finder oplysninger om testen.
  • Afløb fra kældernedgange, lyskasser, nedkørsler og lignende bør af hensyn til risiko for oversvømmelse føres til separat anlæg.

 

Du kan finde flere oplysninger om nedsivning og infiltrationstest på 

 

Teknologisk Instituts hjemmeside

Frederikshavn Kommune har besluttet, at der ikke skal søges om tilladelse til nedsivning, når der er tale om et tag- eller fliseareal på under 500 m2.

 

Larmer, klaprer eller er kloakdækslet til gene?

 

 

Er der hul i vejen?

 

  • Kontakt Frederikshavn Kommune, Center for Ejendomme, Park & Vej, tlf. 9845 5000

 

Lugter der af kloak i området?