Hop til hovedindhold

Hvordan skal jeg sortere mit affald?

Find vores sorteringsvejledning her og læs mere om, hvordan du sorterer dit affald i 10 affaldstyper.

Affaldsbeholder med sortering af plast, kartoner, metal og pap og papir

Tekstilaffald - den 10. affaldstype

Fra 1. juli 2023 skal du frasortere dit tekstilaffald.
Her kan du læse mere om ordningen.

Sortering af tekstilaffald

Hvad koster det at få tømt sit affald? Og hvad betaler du i miljø- og genbrugsafgift? Her kan du finde en oversigt over priser.

 

Storskrald

Har du ikke selv mulighed for at bringe dit storskrald til vores genbrugspladser, afhenter vi det gratis.

Piktogram af storskrald

Stort pap og plast skal på genbrugs-pladsen

Du kan rive pap og plast i mindre stykker, men kan det ikke ligge løst i affaldsbeholderen, skal du aflevere det på genbrugspladsen. Pres ikke affaldet, så det sidder i spænd. Når skraldebilen ryster beholderen, falder fastklemt plast eller pap ikke ud.

Stort pap fastklemt i affaldsbeholder
Stort pap fastklemt i affaldsbeholder

Hvor kan du aflevere glasaffald?

Du kan aflevere tomme flasker og andet emballageglas på din lokale genbrugsplads eller i glasboblerne.
Læs mere om, hvad du kan aflevere i glasboblerne, og hvor du finder din nærmeste glasboble.

Forsyningens glasbobler til indsamling af glasaffald
Forsyningens glasbobler til indsamling af glasaffald

Find målene for affaldsbeholdere

Skal du have affaldsskjul?
Se mål for affaldsbeholdere og anbefalinger for affaldsskjul.

Affaldsbeholdere til genanvendeligt affald samt mad- og restaffald ved enfamilie-hus

Sådan stiller du din affaldsbeholdere

Beholderne skal stå så tæt på skel som muligt og højst 25 meter fra vejen.
Adgangsvejen til beholderne skal være mindst 1 meter bred og skal have et kørefast underlag af for eksempel asfalt eller fliser.
Stil beholderne i gadeniveau og på et plant underlag med god friplads rundt om.
Hjulene på beholderne skal vende ud mod skraldemanden.

I sommerhusområdet skal beholderen placeres på fast underlag i skel med kortest mulig afstand og max 5 meter mellem afhentningssted og skraldebilen.

Det letter afhentningen og sikrer et godt arbejdsmiljø!

Skraldemand ved affaldsbeholder foran enfamiliehus

Til dig som bor på landejendom

Vejen skal være kørefast.
Det skal være muligt for renovationsbilen at komme frem og tilbage. Vejen skal som minimum være 4 meter bred og 4,5 meter høj.
Adgangsvejen fra renovationsbilen til beholderen må maks. være 5 meter og skal have et kørefast underlag af for eksempel asfalt eller fliser.
Stil beholderen i gadeniveau og på et plant underlag med god friplads rundt om.
Hjulene på beholderen skal vende ud mod skraldemanden.

Hvis reglerne for placering ikke bliver overholdt, kan det betyde, at dit affald ikke bliver taget med.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte Forsyningen via mail renovation@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000.

Tilkørselsforhold skraldebil anbefalet passage
 • Hvornår får du tømt dit affald?
  Her kan du se, hvornår vi tømmer dine affaldsbeholdere.
 • Har du ikke fået tømt dit affald?
  Her kan du reklamere, hvis du ikke har fået tømt dit affald.
 • Ønsker du at ændre din tømningsordning?
  Her kan du ændre størrelse og tømningsfrekvens på dine affaldsbeholdere.
 • Skal du have hentet storskrald?
  Læs mere om vores storskraldsordning, og hvornår du kan få hentet dit storskrald.
 • Bestil ekstra sæk
  Har du mere affald end normalt, kan du her bestille en ekstra sæk.
 • Tilmeld dig Besked-service
  Tilmeld dig vores Besked-service og få besked dagen før, vi tømmer dine affaldsbeholdere.
 • Ønsker du at få hentet tekstilaffald?
  Læs mere om, hvordan du kan bestille afhentning af dit tekstilaffald til egen adresse.