Hop til hovedindhold

Frederikshavn Forbrænding

 

Adresse
Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk
Vendsysselvej 201
9900 Frederikshavn
Tlf: 9620 0160

 

Åbningstider
Mandag - fredag: kl. 07.00 - 18.00
Lørdag: kl. 07.00 - 15.00

Affaldskraftvarmeværket forbrænder affald fra Frederikshavn Kommune.

Vognmænd og øvrige virksomheder kan mod forudgående registering levere affald på forbrændingsanlægget. Registrering sker hos Forsyningen.

Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk modtager kun forbrændingsegnet affald - herunder fast og brændbart. 

Affaldet må ikke indeholde:

 • jern, olie- og kemikalieaffald, asbest samt andet ikke-brændbart egnet affald
 • store mængder papir og plast samt kompakte ruller papir
 • animalsk gødning
 • jord, sten med mere samt forurenet jord
 • ikke brændbart bygge- og anlægsaffald, herunder gipsplader
 • farligt affald
 • medicinrester
 • klinisk risikoaffald
 • fiske- og dyrerester
 • sprængstoffer
 • elektronik-skrot/PVC-affald
 • store mængder genanvendeligt affald


Affaldet må indeholde enkeltdele på maksimalt 100 cm sidelængde og ingen kompakte dele med større tværsnit end 20 x 20 cm eller Ø 25 cm.

Følg altid personalets anvisningerne.

Din virksomhed kan aflevere følgende forbrændingsegnet affald:

 • Restaffald
 • Erhvervsaffald/industriaffald
 • Bygningsaffald
 • Neddelt storskrald/industriaffald
 • Enkeltdele må maksimalt være en meter i sidelængden. 
 • Tov og reb maksimalt fem meter lange ( i begrænsede mængder)
 • Tagpap, mindre stykker maksimum 1 x 1 meter
 • Plastfolie, forurenet, størrelse maksimum 1 x 5 meter
 • Gulvtæpper, sammenrullede, størrelse maksimum 1 x 5 meter
 • Tovværk og reb i begrænset mængde, længde maksimum 5 meter
 • Madrasser i begrænset antal


Adgang til Affaldskraftvarmeværket
Kør ikke til affaldssiloen, før affaldet er registreret og vejet på brovægten. Læs affaldet af i affaldssiloen, når der er grønt lyssignal ved aflæssehallen.

Forsyningen sender faktura på det affald, du indvejer.