Hop til hovedindhold

Byggemodningsprojekter og -vejledning

 

Projektudvikling af et større område
Forsyningen ønsker at håndtere byggemodningsprojekter på en smidig og ensartet måde og har derfor lavet en vejledning, der har til formål at beskrive procedurer, krav og retningslinjer for etablering af kloakforsyning i områder, der byggemodnes for derigennem at sikre, at kloakering udføres korrekt og sikkert.

Byggemodningsvejledningen henvender sig til udviklere af projektområder, der skal kloakeres. I bilagene til vejledningen er detaljerne omkring processen og kravene uddybet, og disse henvender sig primært til udviklernes rådgivere og udviklere, der ønsker en dybdegående indsigt i planlægning, projektering, udbud, tilsyn og projektafslutning.

 

Der er overordnet set to forskellige modeller for håndtering af en byggemodning:

 

  1. Når udvikleren er bygherre (privat byggemodning). Udvikler forestår hel/delvis projektering og hel/delvis udførelse af kloakanlægget. Forsyningen overtager anlægget mod økonomisk godtgørelse efter udførelsen og udvikler betaler tilslutningsbidrag.
  2. Når Forsyningen er bygherre. Forsyningen forestår projektering og udførelse af kloakanlægget. Udvikler betaler tilslutningsbidrag.

 

Mulighed 1 kræver enighed mellem Forsyningen og udvikleren om en lang række forhold, mens mulighed 2 i udgangspunktet altid kan anvendes. Det er Forsyningen, der i sidste ende beslutter, hvilken aftale der kan indgås.

 

For begge muligheder gælder, at byggemodningen sker i flere faser:

 

  • Planlægning
  • Projektering
  • Udbud
  • Tilsyn
  • Projektafslutning

 

Du kan læse mere her:

 

MANGLER BYGGEMODNINGSVEJLEDNING + BILAG