Hop til hovedindhold
Fast bidrag Eksl. moms Inkl. moms

Arealbidrag, der betales af alle kunder pr. registreret m2 i BBR

19,00 kr. 23,75 kr.

Reduceret arealbidrag*

5,70 kr. 7,13 kr.

* Arealbidrag for afmeldte bygninger pr. registreret m2 i BBR. Se "Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme" pkt. 22.2.

   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 19,00 kr.
   • 23,75 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 5,70 kr.
   • 7,13 kr.
   • * Arealbidrag for afmeldte bygninger pr. registreret m2 i BBR. Se "Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme" pkt. 22.2.

Abonnementsbetaling pr. måler efter størrelse m3/h Eksl. moms Inkl. moms

Qn 1,5 til 2,0

700,00 kr. 875,00 kr.

Qn 2,5 til 5,0

1.000,00 kr. 1.250,00 kr.

Qn 6,0 til 10,0

1.500,00 kr. 1.875,00 kr.

Qn 11,0 til 30,0

2.000,00 kr. 2.500,00 kr.

Qn 40,0 til 60,0

3.000,00 kr. 3.750,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 700,00 kr.
   • 875,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 1.000,00 kr.
   • 1.250,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 1.500,00 kr.
   • 1.875,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 2.000,00 kr.
   • 2.500,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 3.000,00 kr.
   • 3.750,00 kr.
Variabel pris pr. MWh Eksl. moms Inkl. moms

Pr. 1. april 2024

 

Afregning efter energimåler

556,00 kr. 695,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 556,00 kr.
   • 695,00 kr.
Ydelser fra Frederikshavn Varme A/S Eksl. moms Inkl. moms

Køb af varmeleverance (kun fremløbsvarme)

252,00 kr. 315,00 kr.

Kundeforlangt afprøvning af varmemåler

1.000,00 kr. 1.250,00 kr.

Erstatning for ødelagt energimåler inkl. arbejdsløn

2.350,00 kr. 2.937,50 kr.

Defekt/ødelagt følersæt til varmemåler inkl. montering

700,00 kr. 875,00 kr.

Årsabonnement for Fjernvarmens Serviceordning

292,00 kr. 365,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 252,00 kr.
   • 315,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 1.000,00 kr.
   • 1.250,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 2.350,00 kr.
   • 2.937,50 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 700,00 kr.
   • 875,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 292,00 kr.
   • 365,00 kr.
Tilslutningsbidrag for private Eksl. moms Inkl. moms

Installationer med maksimalt varmebehov på 25.000 watt inkl. varmtvandsforsyning

Tilslutningsbidrag inkl. 15 meter stikledning

22.000,00 kr. 27.500,00 kr.

Ud over 15 meter stikledning pr. løbende meter

700,00 kr. 875,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 22.000,00 kr.
   • 27.500,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 700,00 kr.
   • 875,00 kr.
Tilslutningsbidrag for erhvervsdrivende Eksl. moms Inkl. moms

For installationer med varmebehov over 25.000 watt inkl. varmtvandsforsyning

For de første 25.000 watt inkl. 5 meter stikledning

22.000,00 kr. 27.500,00 kr.

Ud over 5 meter stikledning pr. løbende meter

1.200,00 kr. 1.500,00 kr.

Ud over 25.000 watt pr. watt

0,30 kr. 0,375 kr.

For mere end ét stik pr. matrikel/grund betales ledningsanlæg efter kostprisen

For mere end én måler pr. matrikel betales yderligere pr. måler

2.350,00 kr. 2.937,50 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 22.000,00 kr.
   • 27.500,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 1.200,00 kr.
   • 1.500,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 0,30 kr.
   • 0,375 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 2.350,00 kr.
   • 2.937,50 kr.

Motivationstarif - få et fradrag på din varmeregning

Med motivationstariffen kan kunder, der gør en ekstra indsats for at afkøle fjernvarmen få et fradrag på varmeregningen ud fra den variable varmepris.

Radiatorer som viser gennemløb varmt koldt vand
Spørgsmål og svar

Hvordan påvirker el- og gaspriserne fjernvarmeprisen?

Frederikshavn Varme producerer 2/3 af fjernvarmen på eldrevet varmepumpe og på gaskedler.

Når el- og gaspriser stiger, bliver det mere omkostningsfuldt at producere fjernvarme på henholdsvis varmepumpe og gaskedler. Vi er underlagt lov om, at vi ikke må foretage prisstigninger over 10 %, medmindre det varsles med 3 måneder.

 

Priserne kan svinge meget på 3 måneder, og derfor følger vores varmepris ikke altid de gældende priser på el og gas. Modsat har vi færre produktionsomkostninger, når prisen på el og gas falder, hvilket vil bevirke en nedjustering af fjernvarmeprisen.

Vi følger prisudviklingen meget nøje, og vi er klar til en hurtig reaktion, hvis det findes hensigtsmæssigt. Det er dog en udfordring at beregne varmeprisen længere ud i fremtiden, når energimarkedet er ustabilt. Hvis vi nedjusterer fjernvarmeprisen, og el- og gaspriserne efterfølgende stiger voldsomt, vil det medføre et underskud – og herefter har vi først mulighed for at hæve fjernvarmeprisen igen efter 3 måneder.

 

Fjernvarmeprisen i Frederikshavn er reguleret af Varmeforsyningsloven, der sikrer, at prisen på fjernvarme ikke må overstige de faktiske omkostninger til fjernvarmeproduktion. Prispolitikken er også kendt som hvile-i-sig-selv-princippet, hvor fjernvarmeselskabet ikke må generere hverken underskud eller overskud. Når omkostningerne bliver for høje, er det en nødvendighed at hæve varmeprisen. Til gengæld sættes prisen ned, hvis det ser ud til, at selskabet kommer ud med overskud.

 

Hvad er den aktuelle pris på naturgas?

Følg dette link og aflæs den aktuelle pris på gas

 

Du skal dividere prisen med 11.

 

Eksempel fra den 31. januar 2023:

59 EUR/MWh svarende til 5,36 kr./m3

Hvordan beregner Forsyningen forbruget?

Pr. 1. januar 2024 bliver det obligatorisk for alle fjernvarmekunder at blive afregnet for faktisk forbrug uden aconto. Du får altså en regning, en såkaldt opgørelse fra os, når vi kender dit faktiske forbrug for den pågældende måned.

 

Hvis der er takstændringer, vil du som kunde blive takseret efter den pågældende takst i opgørelsens periode.  

 

Udover at betale for selve forbruget, skal du ligeledes betale to abonnementer. Det ene er arealbidrag, som er baseret på boligens størrelse. Et eksempel: Med et hus på 140 m2 skal du betale 23,75 kr. * 140 = 3325 kroner årligt. Det andet abonnement for måleren, som er 875 kr. årligt, dette kan dog varier alt efter målerens størrelse m3/h. De to abonnementer bliver fordelt ud på din opgørelse.

 

Fordelen ved månedsafregning er, at du ikke får indkrævet et acontobeløb, som er højere end dit forbrug. Det betyder også, at du altid vil være "ajour" med dine forbrugsafgifter og kan være bevidst om dit forbrug og eventuelt sætte tiltag i værk, hvis forbruget er for højt. 

 

Med månedsafregning skal du være opmærksom på, at dine betalinger ikke vil være jævnt fordelt over året. For eksempel vil betalingen for varme være højere i de kolde måneder. Har du en budgetkonto, hvorfra din regning bliver betalt, skal du derfor være opmærksom på, at de månedlige betalinger vil svinge.

Hvad koster en fjernvarmeinstallation i huset?

Det er individuelt fra ejendom til ejendom, men fra ca. 30.000 kr. Der er i øjeblikket stigende priser på materialer, der kan forhøje prisen. Sørg for at få tilbud fra flere VVS-installatører.

Hvornår skal jeg betale tilslutningen?

Når du har indgået aftalen, sender vi dig en regning.

Hvad er et arealbidrag, og hvorfor betaler jeg til dette som fjernvarmekunde?

Arealbidraget er en betaling for de faste driftsomkostninger f.eks. afdrag på lån, vedligehold af anlæg og varmetab i distributionsnettet.