Hop til hovedindhold

Skal du bygge nyt?

 

Du kan her finde en oversigt over, hvad du skal gøre, og hvad Forsyningen gør i forbindelse med nybyg.

 

Hvad skal du gøre?

 

  • Kontakt en autoriseret kloakmester

 

Når du ændrer eller etablerer kloaksystem, skal en autorisereret kloakmester foretage det videre arbejde. Kloakmester kan rådgive dig om kloakforhold på din grund. Kloakmester aftaler med Forsyningen, hvor stik og skelbrønde skal placeres, og hvornår det skal laves.

 

På ejendomme, der er byggemodnet i nyere tid, er der sat skelbrønde, hvori den interne kloak skal tilsluttes, når der bliver bygget på grunden.

 

For ejendomme, der er byggemodnet tidligere, skal bygherre selv sørge for at kloakmesteren sætter skelbrønde, hvortil den interne kloak tilsluttes Forsyningens anlæg

 

Find Forsyningens pjece om stik og skelbrønde her:

 

Pjece Stik og skelbrønde

 

Har du brug for information om, hvor Forsyningens elledninger, vand-, varme-, og kloakrør ligger, kan du finde mere i ledningsinformation.

 

Ledningsinformation

 

  • Har din ejendom aldrig været tilsluttet kloakken, skal du betale tilslutningsbidrag

 

Nogle gange er bidraget betalt på forhånd af den, der har byggemodnet din grund. Det vil typisk fremgå af handelsvilkårene. Der er også en del ubebyggede ejendomme, hvor ejeren har betalt tilslutningsbidrag. Du kan kontakte Forsyningen for at høre mere om, om bidraget er betalt for grunden.

Læs mere om tilslutningsbidrag og priser her (knap)

 

  • Betal vandafledningsbidrag

 

Efterfølgende bliver du opkrævet et vandafledningsbidrag, der betales af alle, der afleder spildevand til Forsyningens ledningsanlæg

 

Hvad gør Forsyningen?

 

  • Separatkloakering

 

I forbindelse med nybyg anbefaler vi separatkloakering, men det afhænger af beliggenhed og spildevandsplanen. Ved separatkloakering indsætter Forsyningen to nye stikledninger til afledning af regnvand og spildevand. Stikledningerne afsluttes med skelbrønde, som vi placerer maksimalt 1 meter på din grund efter aftale med dig.

 

Grundvandssænkning når du bygger nyt

 

Her kan du læse mere om vilkår for afledning af vand fra midlertidige grundvandssænkninger til Frederikshavn Spildevand A/S ledningsnet.

 

Læs mere