Kloakarbejder på Parallelvej

  06-09-2019

  Parallelvej spærres for gennemkørende trafik umiddelbart nord for Hanggaardsvej i perioden den
  16. – 27. september, da Forsyningen skal etablere nye regnvandsledninger i vejen. Det vil fortsat være muligt for gående og cyklister at passere.

  Der vil blive skiltet for omkørsel af Rådhus Allé.

  Bybusruterne vil blive lagt om, se nærmere på www.nordjyllandstrafikselskab.dk

  Se alle driftinformationer >

  Bangsbovej spærret på grund af ledningsarbejder

  10-06-2019

  Bangsbovej er spærret i perioden 10. juni til og med 27. september på grund af renovering af vandledninger og fjernvarmeledninger. Vi anbefaler omkørsel via Elius Andersens Vej og L.P. Houmøllers Vej.

  Vi beklager de gener, det måtte medføre.

  Se alle driftinformationer >