Hop til hovedindhold

Analyser og hårdhed

På kortet kan du finde mere om drikkevandets hårdhed, vandværket, der leverer vand til dig og analyseresultater herfra.

Vandets kvalitet

Forsyningen stiller store krav til vandets kvalitet og laver derfor løbende kontrol af drikkevandet for at sikre, at det overholder de krav, som myndighederne stiller.

Vores vand er fødevare-certificeret

Vandet fra Frederikshavn Vand A/S er ISO-22000-certificeret. Det betyder, at vores vand er certificeret på samme måde som en fødevarevirksomhed, og at proceduren for kontrollen af vandet er gennemgået og godkendt.

Grundvandsbeskyttelse

Frederikshavn Vand A/S ønsker, at der er offentlighed om de aftaler, som er indgået med lodsejere om beskyttelse af kvaliteten af grundvand på kildepladserne til vandværkerne.

Vandværket - vores vandkilde

Vi sørger for ca. 81 % af den totale vandforsyning i Frederikshavn Kommune, mens de private vandværker leverer resten.
Her kan du se et kort over vandværkernes placering.