Hop til hovedindhold

Find din genbrugsplads på kort

Find din genbrugs- og haveaffaldsplads på liste

Her kan du finde en liste over genbrugs- og haveaffaldspladser, pladsernes åbningstider og se hvilket affald, du kan aflevere på den enkelte plads.

Sæby Genbrugsplads set fra oven

Inden dit besøg

Dagrenovationsaffald
Genbrugspladserne modtager ikke affald fra dagrenovation.

Sortering
Du skal sortere affaldet, så det passer til de opstillede containere.

Det er lettest, hvis du sorterer affaldet hjemmefra. Grene og andet til flishugning eller kompostering skal være rensorteret.

Klunsning
Det er ikke tilladt at klunse af hensyn til den daglige drift og tilgængelighed.

Containere og fraktioner på Ravnshøj Genbrugsplads

Regler for aflevering af asbest- og eternitaffald

Læs mere om, hvordan du som privat person og erhverv skal håndtere og aflevere dit asbest- og eternitaffald.

Eternitplader på palle
Eternitplader på palle

Ny erhvervsordning på genbrugspladsen

Fra den 25. marts 2024 indfører vi nummerpladescanning for registrerede
erhvervskøretøjer samt mulighed for at købe adgangskort på genbrugspladserne i Frederikshavn Kommune.

Kvittering for aflevering af farligt affald

Her kan finde kvittering for aflevering af farligt affald. Mindre mængder farligt affald kan afleveres på Forsyningens genbrugspladser. Angiv ca. kilo for hver afleveret type
på denne kvittering, når du afleverer affaldet.

Kvittering for aflevering af farligt affald
Spørgsmål og svar

Hvad er miljø- og genbrugsafgift?

Alle ejendomme i Frederikshavn Kommune betaler en miljø- og genbrugsafgift ud over prisen for selve renovationen. Denne afgift betales til kommunen og opkræves via Forsyningen sammen med betaling for selve renovationen. Miljø- og genbrugsafgiften dækker kommunens drift af storskraldsordning, glasindsamling og miljøkassen til farligt affald samt administrationsgebyr. Desuden drives genbrugspladserne i kommunen og miljøanlæggene i Ravnshøj og Skagen for midlerne.

Se pris på afgiften

Må jeg stadig aflevere plast, metal og pap/papir på genbrugspladsen?

Ja, selvom du skal sortere disse genbrugstyper ved din husstand, kan du fortsat aflevere affaldet på genbrugspladserne. Dog  kan du indtil videre kun aflevere plast på genbrugspladserne i Skagen, Ravnshøj, Sæby og på pladsen på Niels Juels Vej i Frederikshavn.

Hvordan skal jeg håndtere asbest- og eternitaffald?

Du kan læse mere om, hvordan du som privatperson og virksomhed skal håndtere dit asbest- og eternitaffald. 

Læs mere