Hop til hovedindhold

Grundvandsbeskyttelse

 

Frederikshavn Vand A/S ønsker, at der er offentlighed om de aftaler, som er indgået med lodsejere om beskyttelse af kvaliteten af grundvand på kildepladserne til vandværkerne. Dermed følger vi den statslige vurdering, ”at det er rimeligt og hensigtsmæssigt, at frivillige aftaler, som vandforsyninger indgår og ønsker at kunne dække 1:1 over taksterne, offentliggøres på Forsyningens hjemmeside, for at sikre gennemsigtighed for forsyningens forbrugere”.

Frederikshavn Vand A/S offentliggør derfor nedenstående skema med gældende aftaler og vil fremover ajourføre disse oplysninger hvert år. Se indhold af aftaler om grundvandsbeskyttelse.

 

Tabel over aftaler