Hop til hovedindhold

Hvad gør du, hvis vandet ikke løber væk eller løber væk meget langsomt?

 

  • Vandlåsen trænger muligvis til at blive renset. Det samme kan være tilfældet, hvis vandet ikke løber ud af håndvasken. Hvis du ikke selv kan rengøre vandlåsene, kan du kontakte en autoriseret VVS-installatør eller kloakmester.

 

  • Hvis vandet ikke forsvinder fra toilettet, eller forsvinder meget langsomt, kan det være tegn på forstoppelse i kloakken.

 

  • Løft dækslet til din skelbrønd. Står brønden fuld af vand, er kloakken sandsynligvis blokeret i kommunens del af stikledningen eller i hovedkloakken. Kontakt Forsyningen på tlf. 9829 9000. Herefter vil vi hurtigst muligt sende en spulevogn ud for at rense kloakken uden udgift.

 

  • Hvis vandet ikke kan løbe væk fra huset samtidig med, at skelbrønden er uden vand er forstoppelsen formodentligt opstået på den private del af kloakken. Kontakt et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester for at løse problemet. Tilhørende udgifter er for din regning, dvs. udgifterne bliver ikke dækket af Forsyningen.

 

Hvad gør du, hvis der lugter af kloak i huset?

 

Kloaklugt kan skyldes, at vandet fra en eller flere af dine vandlåse er forsvundet. Du kan fylde vand i dine vandlåse, fx vandlåse i forbindelse med gulvafløb, håndvask, køkkenvask, toilet og eventuelle andre. En vandlås har til formål at sikre, at kloaklugt ikke kan komme ind i huset via et afløb til kloak fx i et badeværelse. Vandlåse kan  tørre ud, hvis der ikke regelmæssigt ledes vand til, hvilket kan bevirke kloaklugt.

 

Du må aldrig hælde følgende i kloak eller afløb:

 

  • Fedt og madolie. Fedt og madolie er affald og skal derfor i affaldsposen. Hvis du hælder det i kloakken, kan fedtet og madolien stoppe dine afløb og kloak.

 

  • Kemikalier til at rense dine afløb. Rens i stedet dine vandlåse manuelt. At rense vandlåsene jævnligt kan forebygge dårlig lugt og problemer med fedt og sæbe i din kloak.

 

  • Maling, terpentin, smøreolie, medicinrester eller andre miljøfarlige stoffer. Det er ikke tilladt, og det skader naturen. Du skal i stedet aflevere det på genbrugspladsen.