Hop til hovedindhold

Ravnshøj Miljøanlæg

 

Adresse

Stenvej 8

9900 Frederikshavn

Tlf. 5163 2992

 

Åbningstider

Mandag - fredag: kl. 07.00 - 15.00

 

I tilknytning til anlægget ligger Ravnshøj Genbrugsplads med egne åbningstider.

På miljøanlægget i Ravnshøj modtager og behandler vi en række affaldstyper. Selve deponiet (lossepladsen) er i dag en lille aktivitet. Der er væsentlig større aktivitet på de dele af pladsen, hvor affald oparbejdes til genanvendelse.


Forbrændingsslagger
Slagger fra affaldsforbrænding bliver sorteret. Jern og metal sorteres fra til omsmeltning. Herefter bliver resten af slaggerne afsat som grusmaterialer.

Stort brændbart affald
Brændbart affald, som er for stort til at blive kørt direkte til forbrænding, kan du aflevere på pladsen. Materialerne bliver herefter neddelt og kørt til forbrænding. I perioder med driftsstop på forbrændingsanlægget fungerer pladsen også som mellemlager for tørt og lagerstabilt affald.

 

Affald til deponi

Deponeringsaffaldet skal være sorteret og må ikke indeholde affald, der kan genanvendes eller er forbrændingsegnet. Der skal medfølge affaldsdeklaration på hver leverance. 

 

Eksempler på affald, der kan genanvendes og som ikke må indgå i affald til forbrænding eller deponering:

 

  • Have-/parkaffald
  • Flamingo (rent)
  • Hård plast + folier
  • Rent træ der kan genanvendes (herunder emballagetræ, fx engangspaller)
  • Pap
  • Isolering, der kan genanvendes
  • Farligt affald (fx kemikalierester, olie, batterier, sprængstoffer)