Hop til hovedindhold

Alle behandlingspriser er angivet pr. ton.

Brændbart erhvervsaffald Eksl. moms Inkl. moms

Restaffald fra husstrandsindsamlingen

540,00 kr. 675,00 kr.

Øvrigt brændbart affald under 1 meter

540,00 kr. 675,00 kr.

Øvrigt brændbart affald under 1 meter

Sommertakst (1. juni – 31. august)

640,00 kr. 800,00 kr.

Brændbart affald til neddeling*

(Sorteret brændbart storaffald over 1 m)

790,00 kr. 987,50 kr.

Brændbart affald til neddeling*

Sommertakst (1. juni – 31. august)

890,00 kr. 1.112,50 kr.

*Brændbart affald til neddeling skal afleveres på Ravnshøj Miljøanlæg eller på Omlasteplads Skagen.

   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 540,00 kr. øre/kWh
   • 675,00 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 540,00 kr. øre/kWh
   • 675,00 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 640,00 kr. øre/kWh
   • 800,00 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 790,00 kr. øre/kWh
   • 987,50 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 890,00 kr. øre/kWh
   • 1.112,50 kr. øre/kWh
   • *Brændbart affald til neddeling skal afleveres på Ravnshøj Miljøanlæg eller på Omlasteplads Skagen.

Ikke brændbart almindeligt deponeringsaffald (Ravnshøj Miljøanlæg) Eksl. moms Inkl. moms

Sorteret*

953,00 kr. 1.191,25 kr.

Eternitaffald*

953,00 kr. 1.191,25 kr.

Usorteret, blandet*

1.620,00 kr. 2.025,00 kr.

*Prisen er inkluderet affaldsafgift på 475,00 kr. ekskl. moms pr. ton.

   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 953,00 kr. øre/kWh
   • 1.191,25 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 953,00 kr. øre/kWh
   • 1.191,25 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 1.620,00 kr. øre/kWh
   • 2.025,00 kr. øre/kWh
   • *Prisen er inkluderet affaldsafgift på 475,00 kr. ekskl. moms pr. ton.

Specialdeponi og specialbehandling (Ravnshøj Miljøanlæg) Eksl. moms Inkl. moms

Olieforurenede jordtyper*

478,00 kr. 579,50 kr.

Olieforurenet jord til behandlingsplads*

531,00 kr. 663,75 kr.

Kategori 2 jord*

95,00 kr. 118,75 kr.

*Forurenet jord modtages kun efter forudgående aftale.

   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 478,00 kr. øre/kWh
   • 579,50 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 531,00 kr. øre/kWh
   • 663,75 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 95,00 kr. øre/kWh
   • 118,75 kr. øre/kWh
   • *Forurenet jord modtages kun efter forudgående aftale.

Genbrugsområde - Kun affald fra private hussstande Eksl. moms Inkl. moms

Blandet beton og tegl til nedknusning

84,00 kr. 105,00 kr.

Ren beton og sten til nedknusning

74,00 kr. 92,50 kr.

Rene murbrokker og tegl til nedknusning

74,00 kr. 92,50 kr.

Asfalt til nedknusning

74,00 kr. 92,50 kr.

Bygningsaffald til sortering

189,00 kr. 236,25 kr.

Grene- og rødder i rene hele læs

168,00 kr. 210,00 kr.

Haveaffald

168,00 kr. 210,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 84,00 kr. øre/kWh
   • 105,00 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 74,00 kr. øre/kWh
   • 92,50 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 74,00 kr. øre/kWh
   • 92,50 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 74,00 kr. øre/kWh
   • 92,50 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 189,00 kr. øre/kWh
   • 236,25 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 168,00 kr. øre/kWh
   • 210,00 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 168,00 kr. øre/kWh
   • 210,00 kr. øre/kWh
Affald til videre forarbejdning Eksl. moms Inkl. moms

Planglas

380,00 kr. 475,00 kr.

Autoruder

450,00 kr. 562,50 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 380,00 kr. øre/kWh
   • 475,00 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 450,00 kr. øre/kWh
   • 562,50 kr. øre/kWh
Salg af genbrugsmaterialer Eksl. moms Inkl. moms

Nedknust beton og sten

50,00 kr. 62,50 kr.

Nedknust murbrokker og tegl

25,00 kr. 31,25 kr.

Kompostjord, grovsorteret

0,00 kr. 0,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 50,00 kr. øre/kWh
   • 62,50 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 25,00 kr. øre/kWh
   • 31,25 kr. øre/kWh
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 0,00 kr. øre/kWh
   • 0,00 kr. øre/kWh
Vejning Eksl. moms Inkl. moms

Vejning af køretøj til syn

126,00 kr. 157,50 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 126,00 kr. øre/kWh
   • 157,50 kr. øre/kWh