Hop til hovedindhold

Når du skal rive din ejendom ned

 

Når bygningerne på en ejendom, der er tilsluttet Forsyningens kloak, skal rives ned, skal alle ejendommens kloaktilslutninger sløjfes forsvarligt, for blandt andet at undgå rotter og sand i kloaksystemet.

Du skal som grundejer få en kloakmester til at afproppe stikket/stikkene til ejendommen ved ejendommens skel, som led i nedrivningsarbejdet, når Frederikshavn Kommune har givet nedrivningstilladelse på ejendommen. Afpropningen skal ske efter anvisninger fra Forsyningen.

Hvis du på et senere tidspunkt skal bygge eller aflede spildevand fra ejendommen, skal de eksisterende stikledninger anvendes igen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan læse mere i følgende retningslinjer for sløjfning af kloaktilslutninger.

 

Retningslinjer