Hop til hovedindhold

Batterier

"Fryseposeordningen"

 

Du kan som tidligere stadig benytte "Fryseposeordningen", hvis du er bosiddende i énfamiliehuse i Frederikshavn Kommune. Har du din egen affaldsbeholder til dagsrenovation, kan du lægge dine brugte batterier i en klar plastikpose på låget af din affaldsstativ. Brug fx en frysepose til batterierne. Skraldemanden vil tage de brugte batterier med sammen med den øvrige dagrenovation både ved tømning af mad- og restaffald samt tømning af plast, metal, drikke- og madkartoner.

Derudover kan du også lægge dine brugte batterier i miljøkassen for farligt affald. Batterierne skal lægges i en klar pose i miljøkassen, som du stiller ud, når beholderen for plast, metal, drikke- og madkartoner samt papir/pap tømmes.

 

For dig der bor i boligforening

 

Bor du i boligforening eller boligblok, findes her tit en gul batterispand i fx vaskekælderen eller ved molokkerne. Mangler I en gul batterispand, kan boligforeningen altid rekvirere én hos Forsyningen, tlf. 9829 9000."Fryseposeordningen" er også beregnet til de boligforeninger, der har deres egen affaldsbeholder eller til dagrenovation.

 

De brugte batterier er farlige!

 

Mange brugte batterier indeholder miljøfarlige stoffer som fx cadmium og kviksølv. Batterierne bliver sorteret efter indsamlingen for kemikalieaffald og skal gerne resultere i, at vi får indsamlet langt flere af de farlige batterier. Mange smider deres brugte batterier i skraldespanden sammen med det andet affald, og batterierne ender så på Forbrændingen uden at blive behandlet miljømæssigt korrekt. Hvis du sorterer dem fra, kan vi undgå, at farlige kemikalier og kviksølv ender i naturen. Det håber vi så, at du som vores kunde vil hjælpe os med!