Hop til hovedindhold

Olieforurenet jord og andet eternitaffald

 

Forsyningen driver to specialdepoter, som er anlagt ved Miljøanlæg Ravnshøj. I det ene specialdepot opbevarer vi olieforurenet jord og i det andet eternitaffald.

For at du kan aflevere forurenet jord på miljøanlægget, kræver det i alle tilfælde en anvisning fra kommunen.

Specialdepoterne består af to celler.

Ved at opbevare affaldsfraktionerne i et miljømæssigt sikkert specialdepot undgår vi, at det ligger ukontrolleret hen - til glæde for natur og miljø.

 

Retningslinjer for modtagelse af forurenet jord på Ravnshøj Miljøanlæg

 

Ravnshøj Miljøanlæg modtager forurenet jord til behandling på behandlingsplads samt olieforurenet jord til deponering.

Når du afleverer forurenet jord på miljøanlægget, skal du aflevere en skriftlig deklaration fra kommunen i henhold til gældende krav om anmeldelse af jordflytning. Du kan læse mere om anmeldelse af jordflytning på Frederikshavn Kommunens hjemmeside:

Anmeldelse af jordflytning

Affaldet bliver vejet på anlæggets vejeanlæg. Når du læsser affaldet af, skal det foregå under anvisning fra og under opsyn af miljøanlæggets personale.

Forurenet jord kan modtages på behandlingsplads for olieforurenet jord. Desuden kan forurenet jord modtages på deponi for olieforurenet jord eller sand.

Behandlingsplads for olieforurenet jord
Anlægget modtager olie- og metalforurenet jord, som overholder de grænseværdier, der er vist i denne tabel:

 

Behandlingsplads for olieforurenet jord  

Deponi for olieforurenet jord
Anlægget modtager olieforurenet jord, som overholder de grænseværdier, der er vist i denne tabel:

 

Deponi for olieforurenet jord