Hop til hovedindhold

Din mulighed for at klage

 

Du kan altid kontakte Forsyningens kundeservice tlf. 9829 9000 eller via mail kundeservice@forsyningen.dk, hvis du ønsker at klage. 

 

Mener du ikke, at du har fået en korrekt sagsbehandling ved Forsyningen, har du mulighed for at klage til eksterne instanser.

 

Klager vedrørende affald

Ønsker du at klage over fx afgørelser, sagshåndtering, takster eller Frederikshavn Kommunes affaldsregulativ, kan du klage til:

 

Center for Teknik og Miljø

Frederikshavn Rådhus

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

 

Læs mere på Frederikshavn Kommunes hjemmeside

 

Omhandler din klage fx manglende tømning, skal du kontakte Forsyningens kundeservice tlf. 9829 9000 eller via mail kundeservice@forsyningen.dk.

 

Klager vedrørende vand og spildevand

Du kan klage til:

 

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Mail: klageportalen@naevneneshus.dk

 

Læs mere om dine klagemuligheder på Nævnenes Hus’ hjemmeside

 

 

Klager vedrørende el og varme

Du kan klage vedrørende el og varme til:

 

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Mail: post@energianke.dk

 

Læs mere på Ankenævnet på Energiområdets hjemmeside

 

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, fx klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse mv.

 

Klagen skal typisk vedrøre et økonomisk krav mod Forsyningen, fx et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

 

Du kan ikke klage over ankenævnets afgørelser til erhvervs- og vækstministeren eller andre administrative myndigheder, herunder Folketingets Ombudsmand.

 

 

Klager vedrørende priser og vilkår på fjernvarme

Ønsker du at klage over fx priser, takster og vilkår på fjernvarme kan du klage til:

 

Forsyningstilsynet

Torvegade 10

3300 Frederiksværk

Mail: post@forsyningstilsynet.dk

 

Læs mere om dine klagemuligheder på Forsyningstilsynets hjemmeside

 

Forsyningstilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

 

Er du ikke tilfreds med Forsyningstilsynets afgørelse, kan du inden for fire uger anke afgørelsen ved at sende en skriftlig klage til:

 

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Mail: klageportalen@naevneneshus.dk

 

 

Læs mere om dine klagemuligheder på Nævnenes Hus’ hjemmeside

 

 

EU-kommissionens online klageportal

Er du kunde med bopæl i andet EU-land end Danmark, kan det være særlig relevant at bruge EU-kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. 

Oplys e-mail-adresse og adresse fra øverst på siden. 

 

Se EU-kommissionens online klageportal