Hop til hovedindhold

Ringledning til fjernvarme

 

Anlægsperiode: marts 2024 - ultimo marts 2025

 

Projektet opdeles i 2 etaper med 2 gravehold på projektet.

 

  • Første hold starter primo april med etape 1 Nord (Vendsysselvej ved det kommende flisanlæg)
  • Andet hold starter primo april med etape 1 Syd (EUC Nord)

 

 

Se kortet som PDF her, hvor du har mulighed for at zoome ind på de forskellige etaper.

 

Kortet viser de to etaper. Vi påbegynder arbejdet med Etape 1 Nord og Etape 1 Syd samtidig. Ved Etape Nord graver vi mod EUC Nord og Etape Syd mod Vendsysselvej, indtil gravearbejdet forbindes ved Hjørringvej (Etape 5 Syd- sort og Etape 3 Nord - blå).

 

Sidst i 2023 og i starten af 2024 har vi påbegyndt det indledende arbejde, bl.a. ved at etablere to jord-og rørdepoter. Vi forventer at afspærre Odinsvej formentlig sidst i 2024. Bliver du som beboer berørt af arbejdet, vil du modtage yderlig information.

 

Hvorfor anlægger vi en ringledning?

Formålet med ringledningen til fjernvarme er sikre Forsyningens fremtidige forsyningssikkerhed. Ledningen vil være en fremtidssikret løsning, som også vil kunne forsyne Gærum og evt. sende varme mod Sæby eller modtage overskudsvarme fra Sæby. 

 

Forsyningen etablerer ledningen med formålet at reducere belastningen fra Central Vendsysselvej og Niels Juels Vej ind mod centrum og videre mod sydbyen. Derudover har ringledningen til formål at forsyne sydbyen, industriområdet ved Suderbovej og Kilden. Varmecentralen ved Sjællandsvej vil ligeledes kunne tages ud af drift og fremover kun agere som pumpecentral. Herved sparer Forsyningen driften af ældre kedelanlæg og miljøet for udledning af CO2.

 

Anlægsrenovering på Rimmens Allé, Høyersgade og Bådervej

 

Anlægsperiode: marts 2024 – ultimo 2024

 

Hvorfor renoverer vi?

Vi renoverer fjernvarmeledningerne og udfører ventil – og stikrenovering for at opretholde forsyningssikkerheden. Bliver du som beboer berørt af arbejdet, vil du modtage yderlig information, inden Forsyningen påbegynder arbejdet.

 

Rimmens Allé

 

Renovering af fjernvarmeledninger (rød) og vandledninger (blå)  på Rimmens Allé

Kortet viser, hvor vi renoverer fjernvarmeledningerne (rød). Vand renoverer i samme omgang vandledninger (blå).

 

Se billedet som PDF.

 

Høyersgade

 

Renovering af fjernvarmeledninger (rød) og vandledninger (blå) på Høyersgade

Kortet viser, hvor vi renoverer fjernvarmeledningerne (rød). Vand renoverer i samme omgang vandledningerne (blå).

 

Se billedet som PDF.

 

Bådervej

 

Renovering af fjernvarmeledninger (rød) og el-kabler (sort) på Bådervej

Kortet viser, hvor vi renoverer fjernvarmeledningerne (rød). El renoverer i samme omgang el-kabler (sort).

 

Se billedet som PDF.