Hop til hovedindhold

Oplever du problemer med varmen?

Manglende varme skyldes enten en driftsforstyrrelse hos os eller en fejl på dit eget anlæg. Find driftsinformation eller læs mere om, hvordan du undersøger dit anlæg for fejl.

Ændring af dit anlæg

Når du skal have repareret eller udvidet dit varmeanlæg, bør du altid anvende en autoriseret VVS-installatør, og du skal huske at anmelde en eventuel udvidelse til Forsyningen.

Du skal anmelde udvidelser af dit varmeanlæg til Forsyningen, hvis:

- du bygger til dit hus og opvarmer den nye tilbygning med fjernvarme
- du indlægger fjernvarme i en garage, udhus eller lignende, som ikke tidligere er opvarmet med fjernvarme

SMS-service

SMS-service informerer dig med øjebliks varsel i tilfælde af driftsforstyrrelser eller krisesituationer.

Når vi lukker for varmen

Forsyningens to hovedventiler er som regel anbragt ved din varmeinstallation, hvor stikledningen kommer op af gulvet ved ydervæggen.

Du bliver normalt varslet ved længerevarende planlagte afbrydelser af fjernvarmen. Ved sådanne afbrydelser kan du med fordel lukke for de to hovedventiler, så dit anlæg ikke tømmes for vand.

Serviceordning

Optimér din varmeøkonomi med fjernvarmens serviceordning.