Hop til hovedindhold

Adgangsforhold og -veje


Du skal som tankejer sørge for, at der er adgang til din tank, og at den er funktionsdygtig.

Træer, buske m.m. skal klippes ned, så bilen kan komme frem uden at ødelægge spejle og udstyr.  Der skal derfor være mindst 4,5 meter frihøjde og 4 meter fri i bredden. Der skal dog være ekstra plads, hvor vejen svinger ved ind- og udkørsel, samt hvor bilen eventuelt skal vende.

 

Billederne viser manglende beskæring af træer og buske. 

 

Bilen har 50 meter slange med, så den ikke behøver at køre helt hen til din tank, men fra adgangsvejen til tanken må der således ikke være længere end 50 meter. Indenfor denne afstand skal der være fri gangvej, så entreprenøren kan føre slangen frem til tanken ud at beskadige beplantning m.m.

 

Hvis bilen skal passere en naboejendom, hvor træerne hænger ud over vejen, bør du tale med naboen om at få klippet træerne ned, så bilen kan passere.

Husk også at vejen skal være godt befæstet. Køretøjet er tungt, og der kan være fare for, at det kører fast, hvis ikke vejen er bygget fornuftigt op.

 

I sommerhusområdet
Det kan være et problem for bilen at komme frem i sommerhusområderne, hvor der ofte er bevoksning ud over vejen. Forsyningen opfordrer sommerhusejer til at sætte opgaven i system på de årlige møder i grundejerforeningen. Hvis der ikke er en grundejerforening i dit lokalområde, så koordiner gerne opgaven med de øvrige sommerhusejere på vejen.

 

Dæksel
Dækslet må ikke veje mere end 50 kg, hvilket er et krav fra Arbejdstilsynet. Du skal være opmærksom på, at FKSSlamson kan opkræve et gebyr på 350 kroner, hvis de er nødsaget til at løfte et dæksel, der vejer mere end 50 kg.

Dækslet skal være synligt, der skal være plads omkring, og dækslet skal som minimum være ført op i terrænhøjde og gerne lidt over for at sikre, at entreprenøren kan finde dækslet og let kan tage det af. Hvis dit dæksel ligger for lavt, kan du hæve det ved at lægge en tynd brøndring under dækslet. Hvis entreprenøren må køre igen med uforrettet sag, fordi han ikke kunne komme frem til tanken, koster det dig et gebyr for forgæves kørsel.

Du skal sikre dig, at dækslet overholder ovennævnte regler. Hvis du er i tvivl, kan du rådføre dig med en autoriseret kloakmester.

Du kan læse mere om tømningsordningen i nedenstående regulativ:

 

Regulativ for tømningsordning (Frederikshavn Kommune)

 

Regulativ for tømningsordning (PDF)