Hop til hovedindhold

Skagen Miljøanlæg

 

Adresse

Buttervej 64

9990 Skagen

 

Åbningstider 

Mandag fredag: kl. 07.00 - 15.00

 

I tilknytning til miljøanlægget ligger Skagen Genbrugsplads med egne åbningstider.

På miljøanlægget i Skagen modtager vi brændbart affald til neddeling og affald til deponi. 

 

Affald til deponi

Deponeringsaffaldet skal være sorteret og må ikke indeholde affald, der kan genanvendes eller er forbrændingsegnet. Der skal medfølge affaldsdeklaration på hver leverance. 

 

Stort brændbart affald
Brændbart affald, som er for stort til at blive kørt direkte til forbrænding, kan afleveres på pladsen. Materialerne bliver herefter neddelt og kørt til forbrænding. I perioder med driftsstop på forbrændingsanlægget fungerer pladsen også som mellemlager for tørt og lagerstabilt affald.

 

Eksempler på affald, der kan genanvendes og som ikke må indgå i affald til forbrænding eller deponering:

 

  • Have-/parkaffald
  • Flamingo (rent)
  • Hård plast + folier
  • Rent træ der kan genanvendes (herunder emballagetræ, fx engangspaller)
  • Pap
  • Isolering, der kan genanvendes
  • Farligt affald (fx kemikalierester, olie, batterier, sprængstoffer)