Hop til hovedindhold

Skal du separatkloakere?

 

Ved separatkloakering bliver kloakken ændret fra en fællesledning, som afleder både regn- og spildevand til renseanlægget, til et separatsystem med to ledninger, hvor regnvand og spildevand er adskilt.

 

 

Du kan i Frederikshavn Kommunes gældende spildevandsplan se, hvilke ejendomme der skal separatkloakeres inden for den kommende planperiode (frem til år 2029). 

 

Se mere

 

Er din ejendom omfattet af planerne om separatkloakering, vil du som ejer få direkte besked i god tid, inden vi starter arbejdet på din vej.

 

Hvad gør Forsyningen?

  • Forsyningen indsætter to nye stikledninger til afledning af regnvand og spildevand. Stikledningerne afsluttes med skelbrønde, som vi placerer maksimalt 1 meter på din grund efter aftale med dig

 

Hvad skal du gøre?

  • Når din ejendom har fået de to nye stikledninger, skal kloakanlægget ændres til separatsystem. Du skal derfor kontakte en autoriseret kloakmester. Du har pligt til at få separeringen udført af en autoriseret kloakmester for egen regning, inden udløbet af påbudsfristen, som typisk er en tidsfrist på 6 måneder. Frederikshavn Kommunes Center for Ejendomme, Park og Vej orienterer dig nærmere herom. Når arbejdet er færdigt, indsender kloakmesteren dokumentation til kommunen, og først herefter kan din ejendom noteres som separeret. Sørg for at få en kopi af dokumentationen fra kloakmesteren. Se færdigmeldingsblanket (kloakmestererklæring)

 

Du kan læse mere om, hvorfor Forsyningen separatkloakerer kloaksystemet her.

 

Læs mere