Hop til hovedindhold

Meld flytning

Hvis din adresse modtager ydelser fra Frederikshavn Forsyning A/S vedrørende el, vand, varme, spildevand og renovation, kan du melde din flytning nedenfor. Når du til-/fraflytter din adresse, skal du huske at oplyse herom, så vi kan få dig registreret korrekt. Vi har gjort det let for dig at til- og fraflytte dig her. Vælg den rette indgang nedenfor. 

 

Meld flytning som almindelig kunde (privat/virksomhed)

 

Fraflytning

 

Tilflytning

 

Til- og fraflytning

 

 

Meld flytning som erhverv / udlejer / ejendomsmægler

 

Erhvervslogin

 

Når du flytter fra din bolig, skal du sørge for at aflæse dine målere, så vi kan lave en opgørelse over forbruget, inden den nye ejer eller lejer overtager kundeforholdet.

Husk tre dages varsel

Du skal melde fraflytning med mindst tre dages varsel, så vi kan nå at standse køb og levering af el. Har du valgt en anden elleverandør end Frederikshavn Elhandel A/S, skal du melde din fraflytning til denne leverandør senest tre dage før fraflytningen.

Hvis du kender den nye beboers navn, må du også gerne oplyse det. Vi sender herefter en slutopgørelse til dig hurtigst muligt.

De oplysninger, vi skal bruge for at kunne lave en flytteopgørelse, er

 

  • dato for fraflytning/indflytning
  • din nye adresse
  • aflæsning af elmåler (eventuelt også varme- og vandmåler), hvis du ikke har fjernaflæste målere
  • navn på den nye ejer eller lejer (gerne cpr.nr.)
  • eventuelt oplysning om det fremtidige forbrug


Husk, at du som fraflytter hæfter for elforbruget, indtil lejemålet ophører, og vi har modtaget din flyttemeddelelse.

Meld din flytning rettidigt, for el-leverandøren kan som udgangspunkt ikke flytte kunder med tilbagevirkende kraft - ikke af manglende vilje, men fordi elforsyningsloven og dermed it-systemerne ikke tillader det.