Hop til hovedindhold

Olie- og benzinudskillere

 

Forsyningen administrerer ordningen for olie- og benzinudskillere på vegne af Frederikshavn Kommune.

Godkendelse af transportører og indsamlere samt anmeldelser/sløjfning vedrørende udskillere og sandfang skal foregå gennem Forsyningen.

Enhver grundejer eller virksomhed i Frederikshavn Kommune, der har olie- og benzinudskillere, eventuelt med tilhørende sandfang, er omfattet af ordning for tømning af olie- og benzinudskillere, jf. Frederikshavn Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Er du transportør/indsamler?
Du skal som transportør/indsamler kontakte Forsyningen for at blive registreret og godkendt.

Det gør du via blanketten  "Registrering af transportør/indsamler som tømmer olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang i Frederikshavn Kommune", som du finder her:

 

Blanket

Er du affaldsproducent og driver virksomhed, hvortil der er knyttet en olie- og benzinudskiller?


Det påhviler affaldsproducenter at anmelde udskillere og sandfang til Forsyningen.

Det gør du via blanketten Anmeldelse/sløjfning af olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang i Frederikshavn Kommune", som du kan finde her:

 

Blanket