Hop til hovedindhold

Analyser og hårdhed

På kortet kan du finde mere om drikkevandets hårdhed, vandværket, der leverer vand til dig og analyseresultater herfra.

Hvor finder jeg min stophane, skelventil eller målerbrønd?

Find oplysninger på Forsyningens ledningsinformation. 

Stik og måler installation

Forsyningen etablerer og vedligeholder stikledning og stophane. Vi leverer og vedligeholder også din vandmåler.

Række af badeænder i vand

Se videoen og lær mere om din vandmåler fra Kamstrup

Besøg Brinkhus

Depotområde Brinkhus er et vandbeskyttelsesområde, som vi har erhvervet som kildeplads til Tolne Vandværk. Se filmen om området og find kort med ruter.

Brinkhus Depotområde skov indgang til Brinkhus
Brinkhus Depotområde skov indgang til Brinkhus

Vand i tal 2023

Forsyningen deltager hvert år i DANVA's benchmarking.
DANVA er brancheforening for vandselskaber, og benchmarking er et af de mest udbredte redskaber til at finde effektiviseringer.
I DANVA's benchmarking bliver vandselskaberne sammenlignet på tværs. Det gør det muligt at afdække de stærke og de svage sider i selskabet. DANVA udgiver hvert år publikationen "Vand i tal", der indeholder tal og grafer, der blandt andet viser, hvor landets vandselskaber ligger i forhold til hinanden.

Danva vand i tal 2023

Konsekvensanalyse af reduktion af indvinding på Skagen Kildeplads


Læs mere i materialet nedenfor.

analyse Af Reduktion Af Indvinding På Skagen Kildeplads
Spørgsmål og svar

Hvad er prisen på vand?

Se prisen på vand her. 

Priser

Hvor hårdt er mit vand?

Vandets hårdhed afhænger af dets indhold af kalk og metallet magnesium. Vandets hårdhed betegner vi efter en skala fra 0 til 30.

På dette kort kan du se vandets hårdhed i dit område samt øvrige vandanalyser.

Se kort

Hvordan finder jeg min stophane, skelventil eller målerbrønd?

Find flere oplysninger om fx din stophanes placering på ledningsinformation. 

Ledningsinformation

Hvordan søger jeg om refusion ved vandspild?

Er der PFAS i vandet?

Nej, Der er ikke PFAS i det distribuerede drikkevand. Dette bliver løbende kontrolleret ved hjælp af akkrediterede vandanalyser, som også er tilgængelige her på hjemmesiden. 

 

Vandets kvalitet

Jeg har mistanke om, at min vandmåler er defekt. Hvad gør jeg?

Før du bestiller tid til at få skiftet din måler, skal du undersøge, om ventilerne på hver side af måleren kan lukke for vandet. Kan de ikke det, skal du først have en autoriseret VVS-installatør til at skifte ventilerne.

 

Du kan også se videoen "Forstå din vandmåler" og lære mere om din Kamstrup vandmåler her. 

 

Læs også vores folder "Nu er det tid til at skifte din vandmåler".

 

Nu er det tid til at skifte din vandmåler

Hvorfor er mit vand rødbrunt?

Hvis dit kolde vand er rødbrunt, misfarvet eller uklart, skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet. Det kan for eksempel være reparationsarbejder på ledningsnettet, der får kalk og jern til at løsne sig fra ledningen.

Hvorfor er mit vasketøj rødt?

Hvis dit tøj er rødt, kan det skyldes, at der har været rust i vandet.

Du kan rense tøjet på følgende måde:
Du lægger tøjet i vand med 1 deciliter citronsyre for hver 10 liter vand. Efter 30 minutter vrider du tøjet og vasker det i en varm sodaopløsning med 3 deciliter soda for hver 10 liter vand. Herefter skyller du tøjet og færdigbehandler det som efter en normal vask.

Hvorfor er mit vand hvidt?

Hvis dit vand er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af.

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt. Det kan forekomme, hvis der er kommet luft i ledningsnettet i forbindelse med reparationsarbejder.

Hvorfor får jeg blågrønne aflejringer i min håndvask?

Kobberinstallationer kan afgive kobber til vandet. Kobberet kan sætte sig som blågrønne aflejringer i håndvaske, toiletter og elkedler.

Indholdet af kobber er størst i vand, der er stået stille i installationen et stykke tid. Lad derfor vandet løbe lidt, inden du drikker det.

Hvorfor lugter mit vand?

Lugter dit vand af rådne æg, er det tegn på, at der er svovlbrinte i vandet. Lugten kommer normalt fra det varme vand.

Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret anlæg.

For at løse problemet skal du kontakte en VVS-installatør.

Jeg skal grave - hvor finder jeg information om placering af ledninger?

Skal du grave med erhvervsmæssige formål eller på privat grund, kan du finde mere information her:

 

 

Ledningsinformation

Hvorfor har jeg grønt vand?

Se Forsyningens video om grønt vand

 

Oplever du, at det varme vand i din vandhane er grønt, betyder det, at du har en utæthed i din varmeinstallation, som skal repareres eller udskiftes. Du skal derfor altid kontakte en VVS-installatør.

 

Vandet er grønt, fordi Forsyningen løbende tilsætter et grønt farvestof i det varme vand for at kunne opdage utætheder, som ellers ville være vanskelige at opdage. Et lille hul i en vandvarmer kan blive dyrt, da hullet får varmevekslerne i fjernvarmesystemet til at kalke til, og de er dyre at rense. Samtidig betaler du for det drikkevand, der løber ubrugt ind i vores ledningsnet.

 

Du kan teste din varmtvandsbeholder eller gennemstrømsvandvarmer ved at lukke for hovedventilen på koldt vand. Den sidder ved din vandmåler. Herefter åbner du for det varme vand på vandhanen. Vandet skal efter få sekunder holde op med at løbe. Løber vandet fortsat og er grønligt, er der sandsynligvis hul i din vandvarmer. Løber der vand ud af den varme hane og står din vandmåler samtidig stille, er der en utæthed. Luk herefter for fjernvarmen og kontakt din VVS-installatør.

 

Så snart din varmtvandsbeholder eller gennemstrømsvandvarmer er repareret eller udskiftet, vil vandet igen blive klart. Så længe vandet er grønt, anbefaler vi ikke, at du drikker vandet. Farvestoffet er ikke sundhedsskadeligt for hverken mennesker, dyr eller installationer, men er der en utæthed, er drikkevandet blandet med fjernvarmevandet.

 

Du er altid velkommen til at kontakte Forsyningen via mail forsyningen@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000, hvis du har spørgsmål.