Hop til hovedindhold

Analyser og hårdhed

På kortet kan du finde mere om drikkevandets hårdhed, vandværket, der leverer vand til dig og analyseresultater herfra.

Stik og måler installation

Forsyningen etablerer og vedligeholder stikledning og stophane. Vi leverer og vedligeholder også din vandmåler.

Besøg Brinkhus

Depotområde Brinkhus er et vandbeskyttelsesområde, som vi har erhvervet som kildeplads til Tolne Vandværk. Se filmen om området og find kort med ruter.

Vand i tal 2023

Forsyningen deltager hvert år i DANVA's benchmarking.
DANVA er brancheforening for vandselskaber, og benchmarking er et af de mest udbredte redskaber til at finde effektiviseringer.
I DANVA's benchmarking bliver vandselskaberne sammenlignet på tværs. Det gør det muligt at afdække de stærke og de svage sider i selskabet. DANVA udgiver hvert år publikationen "Vand i tal", der indeholder tal og grafer, der blandt andet viser, hvor landets vandselskaber ligger i forhold til hinanden.

Spørgsmål og svar

Hvor hårdt er mit vand?

Vandets hårdhed afhænger af dets indhold af kalk og metallet magnesium. Vandets hårdhed betegner vi efter en skala fra 0 til 30.

På dette kort kan du se vandets hårdhed i dit område samt øvrige vandanalyser.

Se kort

Hvorfor er mit vand rødbrunt?

Hvis dit kolde vand er rødbrunt, misfarvet eller uklart, skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet. Det kan for eksempel være reparationsarbejder på ledningsnettet, der får kalk og jern til at løsne sig fra ledningen.

Hvorfor er mit vasketøj rødt?

Hvis dit tøj er rødt, kan det skyldes, at der har været rust i vandet.

Du kan rense tøjet på følgende måde:
Du lægger tøjet i vand med 1 deciliter citronsyre for hver 10 liter vand. Efter 30 minutter vrider du tøjet og vasker det i en varm sodaopløsning med 3 deciliter soda for hver 10 liter vand. Herefter skyller du tøjet og færdigbehandler det som efter en normal vask.

Hvorfor er mit vand hvidt?

Hvis dit vand er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af.

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt. Det kan forekomme, hvis der er kommet luft i ledningsnettet i forbindelse med reparationsarbejder.

Hvorfor får jeg blågrønne aflejringer i min håndvask?

Kobberinstallationer kan afgive kobber til vandet. Kobberet kan sætte sig som blågrønne aflejringer i håndvaske, toiletter og elkedler.

Indholdet af kobber er størst i vand, der er stået stille i installationen et stykke tid. Lad derfor vandet løbe lidt, inden du drikker det.

Hvorfor lugter mit vand?

Lugter dit vand af rådne æg, er det tegn på, at der er svovlbrinte i vandet. Lugten kommer normalt fra det varme vand.

Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret anlæg.

For at løse problemet skal du kontakte en VVS-installatør.

Jeg har mistanke om, at min vandmåler er defekt. Hvad gør jeg?

Før du bestiller tid til at få skiftet din måler, skal du undersøge, om ventilerne på hver side af måleren kan lukke for vandet. Kan de ikke det, skal du først have en autoriseret VVS-installatør til at skifte ventilerne.

Læs mere i folderen "Nu er det tid til at skifte din vandmåler".

Nu er det tid til at skifte din vandmåler

Er der PFAS i vandet?

Nej, Der er ikke PFAS i det distribuerede drikkevand. Dette bliver løbende kontrolleret ved hjælp af akkrediterede vandanalyser, som også er tilgængelige her på hjemmesiden. 

 

Vandets kvalitet