Hop til hovedindhold

Oplever du problemer med varmen?

 

På din ejendom ejer og vedligeholder Forsyningen stikledningen, hovedledningen, hovedventiler og fjernvarmemåleren.

Resten af fjernvarmeanlægget - det vil sige beholder/veksler, ventiler, snavsesamler, radiator og de tilhørende rørsystemer - er dit eget interne anlæg, som du selv skal vedligeholde og reparere.

 

Manglende varme skyldes enten en driftsforstyrrelse hos os eller en fejl på dit eget anlæg.

Spørg naboen for er din nabos ejendom ikke berørt, er den manglende varme formentlig på grund af en fejl på dit eget anlæg.

Forsyningens servicepligt på din ejendom omfatter stikledning, hovedventiler og fjernvarmemåler. Resten af dit varmeanlæg skal du selv sørge for at vedligeholde.

 

Hvordan undersøger jeg mit anlæg for fejl?

 

Aflæs indgangstemperaturen på måleren.

 

Se vejledning til målermanual

Inden du aflæser indgangstemperaturen, skal du sikre dig, at der er flow i anlægget. Dette gør du ved at åbne for en radiator eller lade det varme vand løbe.

Er temperaturen under 55oC, så tjek om Forsyningen har nogle afbrydelser i dit område. Har vi ikke det, så kontakt os.

Er temperaturen over 55oC, så læs mere i næste afsnit.   

Udluft dit anlæg gennem rørsystemets udluftningsskruer, som du blandt andet finder på radiatorerne. Tilkald eventuelt en VVS-installatør for hjælp.
Tjek derefter indgangstemperaturen igen.

Problemet kan også være, at dit snavsefilter er fyldt med snavs, som dermed lukker for vandgennemstrømningen.

Luk en ventil på hver side af snavsefilteret, skru filterindsatsen ud og rens det.

Tjek derefter indgangstemperaturen igen.

Tilkald eventuelt en VVS-installatør for hjælp.

 

Er dit anlæg tæt?

 

Med en enkel test af din måler kan du afsløre, om der er utætheder i husets rørinstallationer (kun fremløbsmålere).
Oplever du, at et E dukker op yderst til venstre i displayet, skal du kontakte os straks. Måleren kan være i uorden.