Hop til hovedindhold
Gebyrer Eksl. moms Inkl. moms

Rykkerskrivelse nr. 1

100,00 kr. 100,00 kr.

Rykkerskrivelse nr. 2 (lukkevarsel vand og varme)

100,00 kr. 100,00 kr.

Rykkerskrivelse nr. 3 (krav om sikkerhedsstillelse el)

100,00 kr. 100,00 kr.

Rykkerskrivelse nr. 4 (lukkevarsel el)

100,00 kr. 100,00 kr.

Betalingsaftale

260,00 kr. 260,00 kr.

Besøg med henblik på afbrydelse af vand- eller varmeforsyning (lukkebesøg)

870,00 kr. 870,00 kr.

Genåbning af vand- eller varmeforsyning (inden for arbejdstid)

650,00 kr. 812,50 kr.

Genåbning af vand- eller varmeforsyning (uden for arbejdstid)

1.270,00 kr. 1.587,50 kr.

Fogedforretning, opstart
Dette gebyr anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

680,00 kr. 850,00 kr.

Fogedforretning, udkørende
Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

Efter regning

Aflæsningsbesøg vand og varme

240,00 kr. 300,00 kr.

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

200,00 kr. 250,00 kr.

Ekstraordinær opkrævning ved flytning

65,00 kr. 81,25 kr.

Udskrift af regningskopi

35,00 kr. 43,75 kr.

Rykker for manglende selvaflæsning

90,00 kr. 90,00 kr.

Regningsgebyr (papir)

20,00 kr. 25,00 kr.

Forgæves kørsel v/aftale med Forsyningen

720,00 kr. 900,00 kr.

For sen betaling fra elhandler

310,00 kr. 310,00 kr.

For sen betaling fra erhvervskunde

310,00 kr. 310,00 kr.

Rykker til elhandler ved for sen betaling

100,00 kr. 100,00 kr.

Depositum i forbindelse med lån af energisæt

250,00 kr. 312,50 kr.

Rykkerskrivelse i forbindelse med manglende returnering af energisæt

100,00 kr. 125,00 kr.

Kabelfinding (efter regning, dog minimum 1.200 kr. for de første to timer)

Efter regning
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 100,00 kr.
   • 100,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 100,00 kr.
   • 100,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 100,00 kr.
   • 100,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 100,00 kr.
   • 100,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 260,00 kr.
   • 260,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 870,00 kr.
   • 870,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 650,00 kr.
   • 812,50 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 1.270,00 kr.
   • 1.587,50 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 680,00 kr.
   • 850,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • Efter regning
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 240,00 kr.
   • 300,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 200,00 kr.
   • 250,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 65,00 kr.
   • 81,25 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 35,00 kr.
   • 43,75 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 90,00 kr.
   • 90,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 20,00 kr.
   • 25,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 720,00 kr.
   • 900,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 310,00 kr.
   • 310,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 310,00 kr.
   • 310,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 100,00 kr.
   • 100,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 250,00 kr.
   • 312,50 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 100,00 kr.
   • 125,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • Efter regning

For sen indbetaling

 

Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en rykker. Vi beregner et rykkergebyr på 100,00 kr. samt Nationalbankens udlånsrente + 8,00 % p.a. ved for sen indbetaling af forbrugsafgifter.

 

Forsyningen anvender Dansk Energis standardgebyrer.