Hop til hovedindhold

Driftsbidrag

Fast bidrag Eksl. moms Inkl. moms

Årligt bidrag pr. forbrugsenhed

450,00 kr. 562,50 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 450,00 kr.
   • 562,50 kr.
Abonnementsbidrag pr. måler Eksl. moms Inkl. moms

Qn < 3,5 m³/h

600,00 kr. 750,00 kr.

3,5 < Qn < 10,0 m³/h

3.400,00 kr. 4.250,00 kr.

10,0 < Qn < 25,0 m³/h

8.700,00 kr. 10.875,00 kr.

Qn > 25,0 m³/h

13.500,00 kr. 16.875,00 kr.

Qn: Abonnementsbidraget er afhængigt af, hvilken størrelse måleren har. Størrelsen af måleren opgøres i nominelt flow Qn, der udtrykker halvdelen af den maksimale vandmængde, som måleren er dimensioneret til. Fx svarer den gamle målerbetegnelse "3 m³" til den ny betegnelse Qn = 1,5 m³/h.

   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 600,00 kr.
   • 750,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 3.400,00 kr.
   • 4.250,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 8.700,00 kr.
   • 10.875,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 13.500,00 kr.
   • 16.875,00 kr.
   • Qn: Abonnementsbidraget er afhængigt af, hvilken størrelse måleren har. Størrelsen af måleren opgøres i nominelt flow Qn, der udtrykker halvdelen af den maksimale vandmængde, som måleren er dimensioneret til. Fx svarer den gamle målerbetegnelse "3 m³" til den ny betegnelse Qn = 1,5 m³/h.

Variabel pris pr. m3 Eksl. moms Inkl. moms

Forbrug i m3

0 - 1.000

14,13 kr. 17,66 kr.

1.001 - 5.000

12,07 kr. 15,09 kr.

5.001 - 10.000

11,47 kr. 14,34 kr.

10.001 -

10,57 kr. 13,21 kr.

De variable priser er inkluderet statsafgift, der pr. 1 januar 2024 udgør 6,37 kr./mekskl. moms og 7,96 kr./m3 inkl. moms.

   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 14,13 kr.
   • 17,66 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 12,07 kr.
   • 15,09 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 11,47 kr.
   • 14,34 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 10,57 kr.
   • 13,21 kr.
   • De variable priser er inkluderet statsafgift, der pr. 1 januar 2024 udgør 6,37 kr./mekskl. moms og 7,96 kr./m3 inkl. moms.

Ydelser fra Frederikshavn Vand A/S Eksl. moms Inkl. moms

Sprinklerbidrag pr. dyse pr. år

5,50 kr. 6,88 kr.

Erstatning af frostsprængt/ødelagt måler eller nedtaget måler

1.000,00 kr. 1.250,00 kr.

Ved manglende aflæsning af måler

240,00 kr. 300,00 kr.

Ved manglende aflæsning af måler. Udført i specielle tilfælde (handicap mv.)     

Gratis

Varig afbrydelse af vandforsyningen

Faktiske omkostninger dog maks. gældende pris for tilslutningsbidrag

Etablering af midlertidig forsyning

Prisen fastsættes individuelt

Byggevand

Prisen fastsættes individuelt

Kundeforlangt afprøvning af vandmåler

1.000,00 kr. 1.250,00 kr.

Tilslutning af sprinkleranlæg

Kræver særlig forhandling

Årlig verificering af elektronisk afregningsmåler

Efter regning. Pt. ca. 4.000,00 kr.

Forgæves kørsel i forbindelse med måleropsætning/plombering ved færdigmelding

720,00 kr. 900,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 5,50 kr.
   • 6,88 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 1.000,00 kr.
   • 1.250,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 240,00 kr.
   • 300,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • Gratis
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 1.000,00 kr.
   • 1.250,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 720,00 kr.
   • 900,00 kr.