Hop til hovedindhold

Motivationstarif

 

Hos Forsyningen har vi den såkaldte motivationstarif. Jo bedre du udnytter varmen, jo mindre varmt vand skal varmeværket producere. På den måde udleder vi mindre CO₂ og er med til at mindske drivhuseffekten.

 

Med motivationstariffen kan kunder, der gør en ekstra indsats for at afkøle fjernvarmen få et fradrag på varmeregningen ud fra den variable varmepris. Kunder, der har en høj temperatur på returvandet, kan få en merudgift på varmeregningen ud fra den variable varmepris.

 

Motivationstariffen beregnes ud fra den gennemsnitlige fremløbstemperatur - det vil sige den temperatur, fjernvarmevandet har, når det kommer ind i huset. Fremløbstemperaturen er forskellig alt afhængig af, hvor på ledningsnettet ejendommen er placeret. Tariffen tager højde for fremløbstemperaturen og giver dermed en mere retfærdig afregning for den enkelte kunde.

 

Sådan aflæser du din varmemåler

I videoen "Sådan aflæser du din frem- og returløbstemperatur på din varmemåler" kan du se, hvordan du aflæser den øjeblikkelige og gennemsnitlige frem- og returløbstemperaturer (husk lyd).

 

Se video

 

Du kan også se vejledningen til, hvordan du i øvrigt aflæser din varmemåler.

  • Klik på billedet af den type måler, der er opsat hos dig. Når du har åbnet vejledningen, ser du et billlede af måleren. Klik på pilen, der er til venstre for målerens skærm (display) for at få forklaringer på de oplysninger, der vises på din målers display.

Kamstrup Multical 602

 

 

 

Din motivationstarif beregnes ud fra årsafkølingen

Fra varmeværket og affaldsforbrændingsanlægget pumpes der varmt fjernvarmevand ud til kunderne i et lukket rørsystem. Det sker med en fremløbstemperatur på mellem 55°C og 80°C, afhængigt af årstiden og udetemperaturen. Når fjernvarmevandet kommer retur til varmeværket, er det betydeligt koldere, fordi kunderne har trukket varme ud af vandet til opvarmning af ejendommen og brugsvandet.

 

Årsafkølingen er forskellen på den gennemsnitlige fremløbstemperatur og den gennemsnitlige returløbstemperatur målt over et år. Det vil sige den temperatur fjernvarmevandet har, når det kommer ind i huset, og den temperatur det har, når det kommer ud af huset.

 

Afkølingen af fjernvarmevandet varierer hen over året. Om vinteren, hvor alle har brug for varme, er afkølingen størst. Omvendt er afkølingen mindre om sommeren, hvor vi næsten kun bruger fjernvarmen til at få et varmt bad. Vi beregner derfor tariffen ud fra den gennemsnitlige afkøling – også kaldet årsafkølingen.

 

Aflæs din motivationstarif

Du kan finde din frem- og returløbstemperatur i skemaet og se, om du kan forvente at få et fradrag af den variable fjernvarmepris. 

Vær opmærksom på at skemaet kun er vejledende.

EKSEMPEL: En årlig gennemsnitlig fremløbstemperatur på 62 grader og en returløbstemperatur på 35 grader giver et fradrag på 1 procent af den variable varmepris.

 

Derfor er beregningen kun vejledende

Der er flere forhold, der spiller ind, når du får resultatet af beregningen. Fx hvornår på året, du foretager beregningen, og hvordan vejret i perioden har været i forhold til "normalen".

Da det er årsafkølingen (den gennemsnitlige afkøling for hele året), der danner grundlag for beregningen, bliver resultat mest nøjagtig, jo senere på året, du foretager beregningen. 

 

  • Foretager du beregningen først på året, hvor der har været mange dage med koldt vejr, og hvor du har brugt meget varmt vand i din ejendom, vil din afkøling være høj. Dette vil sandsynligvis give det resultat, at du får et fradrag på din varmeregning.
     
  • Foretager du beregningen midt på året, hvor der har været en mild vinter, et lunt forår og en varm sommer, har du sandsynligvis ikke brugt så meget varmt vand til at varme din ejendom op med. Dette medfører en lav afkøling, og beregningen vil sikkert give det resultat, at du skal betale et tillæg på din varmeregning.