Hop til hovedindhold

Regler for aflevering af asbest- og eternitaffald

 

Asbest er sundhedsskadeligt og kræftfremkaldende. Asbestfibre er så små og tynde, at indånder man fibrene, kan de trænge ud i de allermindste forgreninger i lungerne, hvilket kan forårsage alvorlige sygdomme som asbestose og forskellige kræftformer.

 

I tråd med Miljøstyrelsens skærpede krav om håndtering af asbestaffald ønsker vi at forbedre miljøet på vores genbrugspladser, så medarbejdere, kunder, affaldstransportører og naturen ikke udsættes for asbestholdigt støv – hverken på genbrugspladsen eller på vejen dertil.

 

Fremadrettet betyder det, at asbest og eternitplader fra privatpersoner og erhverv skal være forsvarligt indpakket. Vi håndterer alle tagplader som asbestholdige, da vi ikke umiddelbart kan skelne asbestholdige og ikke asbestholdige eternitplader.

 

Hvor kan jeg aflevere mit asbest- og eternitaffald?

I Frederikshavn Kommune kan du aflevere affaldet på genbrugspladserne i Skagen, Sæby og Ravnshøj. Du kan ikke længere aflevere affaldet på genbrugspladsen i Ålbæk.

 

Find genbrugsplads

 

Henvend dig til en medarbejder

Når du afleverer affaldet, skal du henvende dig til en medarbejder, da afleveringsstedet for asbest- og eternitaffald på genbrugspladsen er aflåst. Personalet sikrer, at affaldet er korrekt indpakket inden aflæsning. Af hensyn til arbejdsmiljø og personalets sikkerhed kan vi ikke tilbyde dig hjælp under aflæsning. Den enkelte indpakning må derfor ikke være større end, at du selv kan håndtere den.

 

Hvilket affald skal du håndtere som asbestaffald?

 • Asbestholdigt affald, fx fibercementplader, aftrækskanaler. Eternitplader uden asbest er også omfattet, da disse ved sammenblanding med øvrigt bygningsaffald ikke kan genkendes som asbestfrie.
 • Støvende asbestholdigt affald, fx skifereternit, isoleringsmaterialer, der kan være fyldt med asbest, fliser fra badeværelser og bryggers, hvor der kan sidde asbest i fliseklæben, bløde loftsplader mv.
 • Nogle typer fibercement og skiffer, som ved knusning kan forveksles med asbest.

 

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal håndtere dit affald som asbestaffald, kan du på asbest-huset.dk finde mere information om asbest, og hvordan du skal forholde dig.

 

Aflevering af asbestaffald på genbrugspladsen for private og erhverv

Du kan aflevere asbestaffald (max 10 plader pr. dag) på genbrugspladserne i Skagen, Sæby og Ravnshøj.

 

Pak dit asbestaffald forsvarligt ind hjemmefra

Du skal pakke alt affald forsvarligt ind hjemmefra. Indpakningen sikrer, at asbestholdigt støv ikke spredes hverken på genbrugspladsen eller på vejen dertil. På genbrugspladsen afleverer du det indpakkede affald i de bigbags, der er opstillet til formålet. Hermed undgår vi, at asbestholdigt støv spreder sig til omgivelserne. Det gælder også eternitplader, smulder eller småstykker.

 

 

 

Sådan gør du

 • Pak affaldet ind i plast eller presenning og afslut med kraftig tape eller snor, så du laver en støvtæt indpakning.
 • Det er vigtigt, at du pakker affaldet grundigt ind. Kommer du på genbrugspladsen med asbest- og eternitaffald, der ikke er tilstrækkeligt pakket ind, vil du desværre blive bedt om at køre igen på grund af fare for støvdannelse.
 • Du skal selv stå for aflæsning.
 • Du må max aflevere 10 plader pr. dag.
 • Smulder og småstykker skal du lægge i lufttæt og kraftig plast.

 

 

Asbestaffald indpakket korrekt med presenning

 

 

Aflevering af asbestaffald på deponi/miljøanlæg

 • Har du større mængder asbestaffald, skal du selv rekvirere afhentning ved privat vognmand for egen regning.
 • Vær opmærksom på, at du ikke kan aflevere asbestaffald i bigbags på genbrugspladsen. Affaldet skal afleveres på deponi/miljøanlæg af vognmand.
 • Asbestaffaldet skal være forsvarligt indpakket under transport og under aflæsning, så det sikres, at der ikke sker spredning under hverken håndtering eller transport.
 • Benytter du bigbags, skal bigbagen skal være beregnet til asbestaffald og være mærket ”Asbest”.
 • Hos Forsyningen kan du købe bigbags, der er godkendt til håndtering af asbestaffald, som bruges til private byggeprojekter, på byggepladser og nedrivningsarbejder.
 • Du kan som privatperson og erhverv købe bigbags via vores hjemmeside og hente dem på genbrugspladserne i Skagen, Ravnshøj og Sæby næstkommende hverdag inden for normal åbningstid. 

 

Køb bigbags som erhverv

 

Køb bigbags som privatperson

 

 • Som privatperson kan du købe bigbags og betale via Mobilpay på genbrugspladserne i Skagen, Ravnshøj og Sæby på hverdage inden for normal åbningstid. 

 

1 bigbag koster 160 kr. ekskl. moms / 200 kr. inkl. moms.

Der kan i 1 bigbag være 1 ton asbestaffald svarende til 50 plader.