Hop til hovedindhold

Nuværende anlægsprojekter

Forsyningen renoverer løbende kloaksystemet. Vi har samlet en oversigt over de anlægsprojekter, som vi arbejder på i den kommende periode.

Separatkloakering, Toftevænget

Vi leder dit spildevand væk med omtanke

Forsyningen sørger for, at du og godt 23.000 kunder kan komme af med dit spildevand og regnvand. Og det gør vi med omtanke.
Læs mere om vores renseanlæg her.

Udsigt over Frederikshavn Renseanlæg og Frederikshavn by
Udsigt over Frederikshavn Renseanlæg og Frederikshavn by
Spørgsmål og svar

Hvor finder jeg oplysninger om afløb og kloak?

 • Find oplysninger om, hvilket kloakeringsprincip der gælder for din grund

 

Se spildevandsplanen for Frederikshavn kommune

 

 • Find oplysninger om tidligere byggesager mv.

 

 Frederikshavn Kommunes arkiv

 

 • Du kan se en vejledende placering af vores ledninger her 

 

Se mere på ledningsinfo

Jeg skal separatkloakere - hvad gør jeg?

Ved separatkloakering bliver kloakken ændret fra en fællesledning, som afleder både regn- og spildevand til renseanlægget, til et separatsystem med to ledninger, hvor regnvand og spildevand er adskilt.

Læs mere

Tilslutningsbidrag – hvad koster det at blive tilsluttet kloak?

Tilslutningsbidraget er som et slags indmeldelsesgebyr, da det koster det samme for samme type ejendom uanset de faktiske tilslutningsomkostninger.  Du skal betale bidraget, når din ejendom kan tilsluttes Forsyningens kloakanlæg.

Der er én pris for ejendomme beliggende i fælles- og separatkloakerede området, hvor både spildevand og regnvand afledes til Forsyningens kloak, og en anden pris for de ejendomme, der er beliggende i et spildevandskloakeret område, hvor tag- og overfladevandet skal nedsives.

I nogle tilfælde er tilslutningsbidraget betalt på forhånd, og du skal derfor ikke betale ved tilslutning. Nogle gange er bidraget betalt af den, der har byggemodnet din grund. Det vil typisk fremgå af handelsvilkårene.

Der er en del ubebyggede ejendomme, hvor ejeren har betalt tilslutningsbidrag. Du er velkommen til at kontakte Forsyningen for at høre, om bidraget er betalt for din grund.

 

Find priserne her.

Jeg skal bygge nyt - hvad gør jeg?

Læs mere om, hvad du skal foretage dig, når du skal bygge nyt og hvad Forsyningen gør. 

Læs mere

Hvem tømmer min bundfældningstank?

Du kan vælge Forsyningens entreprenør FKSSlamson A/S, men du kan også vælge én af nedenstående private entreprenører, der er godkendt til at tømme bundfældningstanke i Frederikshavn Kommune:

 

 • Skagen Cementstøberi A/S, Skagen
 • Aagaard Entreprenør, Ålbæk
 • Stæten A/S, Frederikshavn
 • Sæby Rørholt Kloakservice, Sæby
 • Brønden Maskinstation, Dybvad
 • Bo Andersen A/S, Sæby

Ønsker du at skifte entreprenør?

Læs mere

Hvor ofte og hvornår, får jeg tømt min tank?

Helårsboliger tømmes som udgangspunkt én gang om året, og sommerhuse tømmes hvert andet år. Benytter du Forsyningens entreprenør, bliver din tank tømt i perioden fra den 1. marts til den 30. november. Private entreprenører tømmer i perioden fra den 1. marts til den 31. oktober. 

 

 

Læs mere

Hvad betaler jeg for ved tømningsordningen?

Priserne bliver reguleret en gang årligt.

 

Tømningsordningen skal hvile i sig selv. Det betyder, at prisen for en tømning kun omfatter de faktiske udgifter til at drive ordningen, herunder den praktiske tømning, administration og moms. Hvis ordningen giver overskud et år, bliver prisen sat tilsvarende ned det følgende år. Tilsvarende bliver et eventuelt underskud indregnet i priserne det følgende år.

 

Hvis du benytter Forsyningens entreprenør FKSSlamson, bliver beløbet for at få tømt din bundfældningstanktank opkrævet sammen med Forsyningens øvrige forbrugsafgifter.

 

Hvis du benytter en privat entreprenør, bliver administrationsbidraget opkrævet sammen med den årsopgørelse, du modtager fra Forsyningen.

 

Find priserne her. 

Hvad koster afledning af spildevand?

Vandafledningsbidrag betales af alle, der afleder spildevand.

 

Prisblad

 

Ejendomme, der afleder spildevand til Forsyningens renseanlæg, betaler et fast og et variabelt bidrag. Forsyningen opkræver det faste bidrag efter det vandforbrug, der aflæses på vandmåleren. Ejendomme med septiktank/bundfældningstank, betaler en statsafgift baseret på ejendommes renseløsning og vandforbrug. Har ejendommen ikke et vandur, betaler ejendommen for 170 kubikmeter. 

 

 

Er kloakken stoppet?

Hvis vandet i toilettet forsvinder langsomt, eller der kommer en mærkelig lyd fra toilettet, når du skyller ud, kan det være tegn på forstoppelse i kloakledningen. Løft dækslet til skelbrønden og konstatér følgende:

 

 • Hvis skelbrønden er fuld af vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen er blokeret i Forsyningens del af stikledningen. Kontakt os, så sender vi en spulevogn hurtigst muligt for at rense ledningen uden udgift for dig

 

 • Hvis kloakledningen er stoppet og skelbrønden er tom, er problemet opstået i den private del af stikledningen. Kontakt et privat spulefirma eller en kloakmester, der kan udbedre problemet. Denne udgift er for din egen regning og dækkes ikke af Forsyningen. Ved tvivlsspørgsmål anbefaler vi, at du kontakter os, inden du foretager dig noget.

 

Løber vandet ikke ud af håndvasken eller kan vandet ikke løbe fra gulvafløbet, trænger dine vandlåse måske til at blive renset. Kan du ikke selv rengøre vandlåsene, kan du kontakte en autoriseret VVS-installatør eller kloakmester.

Hvorfor lugter mit hus af kloak?

Kloaklugt kan skyldes, at vandet fra en eller flere af dine vandlåse er forsvundet. Du kan fylde vand i dine vandlåse, herunder vandlås ved fx gulvafløb, håndvask, køkkenvask og toilet. En vandlås har til formål at sikre, at kloaklugt ikke kan komme ind i huset via et afløb til kloak fx i et badeværelse. Vandlåse kan tørre ud, hvis der ikke regelmæssigt ledes vand til, hvilket kan bevirke kloaklugt.

Jeg har vand i kælderen - hvad gør jeg?

Du kan finde en række gode råd om, hvordan du undgår vand i kælderen, både i forbindelse med kraftig regn eller når grundvandet står højt, i pjecen Vand i kælderen.

 

 

Pjece Vand i Kælderen

Jeg har rotter - hvad gør jeg?

Du har pligt til at anmelde, hvis du ser rotter, tegn på rotter f.eks. rottehuller eller konstaterer rotter. Du skal foretage rotteanmeldelsen via Frederikshavn Kommunes selvbetjeningsløsning.

En rottebekæmper vil kontakte dig hurtigst muligt.

 

 

Frederikshavn Kommunes selvbetjeningsløsning