Hop til hovedindhold

Hvad gør Forsyningen og Frederikshavn Kommune?

 

Når kommunen og Forsyningen ønsker at separatkloakere et område, laver kommunen et tillæg til spildevandsplanen. Spildevandsplanen angiver, hvordan alle områder i kommunen er kloakeret. De eksisterende forhold kan ændres ved vedtagelse af et tillæg til spildevandsplanen. Et tillæg skal behandles politisk og desuden i høring i offentligheden. På baggrund af det vedtagne tillæg udfører Forsyningen selve anlægsarbejdet med separeringen.

 I takt med hovedkloakkens udførelse i vejen vil Forsyningen indsætte to nye stikledninger på de enkelte ejendomme til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand. Stikledningerne bliver afsluttet med skelbrønde, som bliver placeret maksimalt 1 meter inde på grunden efter nærmere aftale med dig som ejer. Forsyningen vil i forbindelse med etablering af skelbrønden tilslutte det eksisterende afløb fra ejendommen til spildevandsskelbrønden.

Når de nye hovedledninger er etableret, orienterer Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø dig om tidsfristen for separering af kloaksystemet på egen grund. Dette vil formelt ske i form af en varsling af påbud og et efterfølgende påbud i henhold til reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Tidsfristen er typisk ca. 6 måneder efter udsendelse af påbuddet.