Hop til hovedindhold

Renovering af Toftevænget, Bøgevej, Egevej, Poppelvej, Andreas Sørensensvej, A. Melgaardsvej, Syrenvej, Hasselvej og Knæverhedevej i Sæby

 

Generel information vedrørende projektet

 

Hvad laver vi?
Frederikshavn Forsyning A/S og Frederikshavn Kommune planlægger at udføre et anlægsarbejde på Toftevænget, Bøgevej, Egevej, Poppelvej, Andreas Sørensensvej, A. Melgaardsvej, Syrenvej, Hasselvej og Knæverhedevej i 2021 til og med 2023.

 

 

Ved anlægsarbejdet fornyes det eksisterende kloaksystem samt vandledninger, asfaltbelægninger, kantsten og fortov. På vejene nord for Ålborgvej nedlægges det ene fortov som fremover bliver en græsrabat. Det nye fortov laves i samme side som vejbelysningen.

Fornyelsen af kloakkerne udføres som en separatkloakering, hvor det eksisterende fællessystem udskiftes med et nyt separatsystem. Det betyder, at det eksisterende et-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i samme ledningssystem, ændres til et nyt to-strengssystem, hvor regn- og spildevand løber i hver sit ledningssystem. Den nye regnvandsledning udføres, så der er taget højde for den fremtidige vejrsituation med de ventede klimaforandringer.

I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand. Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles, så regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem.

 

Hvorfor graver vi?

Vi udfører projektet, fordi:

 • der i området findes ældre nedslidte kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer
 • separeringen af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet
 • risikoen for kælderoversvømmelser minimeres
 • et nyt separatsystem medvirker til klimasikring
 • regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres

Hvem er med?
Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

 • Frederikshavn Spildevand A/S
 • Frederikshavn Vand A/S
 • Frederikshavn Kommune, Center for Park & Vej

Frederikshavn Forsyningen A/S har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma WSP om at forestå projektering og tilsyn med anlægsarbejdet. Forsyningen har indgået kontrakt med entreprenørfirmaet Vennelyst om at udføre anlægsarbejdet i både 2021, 2022 og 2023.

 

Hvornår graver vi?
I perioden fra den 9. august 2021 til og med november 2023 vil der foregå anlægsarbejder efter følgende tidsplan:

 • august - december 2021:  Den nordøstlige del af Toftevænget, Bøgevej, Kløvermarken, Ålborgvej
 • marts - november 2022: Den sydvestlige del af Toftevænget, Egevej, Poppelvej, Andreas Sørensensvej, Ålborgvej
 • marts - oktober 2023: A. Meldgaardsvej, Syrenvej, Hasselvej, Knæverhedevej, Ålborgvej

 

Tidsplanen er vejledende, idet vejret og uforudseelige forhold kan påvirke den.

 

Parkering i anlægsperioden
I anlægsperioden vil dele af området være afspærret for biltrafik. Vi bestræber os på at begrænse perioder med afspærrede veje, men det kan ikke undgås, at kørsel til ens bolig ikke er muligt, mens gravearbejdet finder sted i nærheden af boligen. Specielt blinde veje kan være udfordret af afspærring. Der vil blive skiltet, mens anlægsarbejdet finder sted. Selvom der i perioder spærres for kørende trafik opretholdes adgangen for gående under hele anlægsperioden.

 

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til projektet.

Du kan kontakte følgende personer:

Martin Hareskov Larsen, WSP, tlf. 27 15 37 43
Anne L. Thøgersen, Frederikshavn Spildevand A/S, tlf. 51 63 30 51
Jørgen Hermann, Frederikshavn Vand A/S, tlf. 51 63 31 13
Chris Petersen, Frederikshavn Kommune, Center for Ejendomme, Park &Vej, tlf. 98 45 77 39

 

Tilbage