Hop til hovedindhold

Tømningsordning for hustanke

 

Tømningsordning for spildevand omfatter tømning af bundfældningstanke, septiktanke og trixtanke. Tømningsordningen omfatter ikke tømning af samletanke uden afløb, køkkenbrønde, pumpebrønde, fedtbrønde og lignende.

 

Formål

Formålet med tømningsordningen er at sikre et godt vandmiljø ved at sørge for, at tanke bliver tømt i et planlagt forløb, korrekt og regelmæssigt, at indholdet bliver afleveret på et renseanlæg, og der sker kontrol af funktion og tilstand af hustanke.

 

Er din ejendom ikke tilsluttet offentlig kloak, skal du være med i den kommunale tømningsordning. Ejendomme på Hirsholmene er ikke omfattet af tømningsordningen.

Ordningen er politisk vedtaget, og du kan som udgangspunkt ikke fravælge denne.

 

Ønsker du anden entreprenør?

Forsyningen administrerer tømningsordningen men har udliciteret den praktiske opgave med at tømme tankene til et privat entreprenørfirma. Du har dog mulighed for at vælge en anden entreprenør, som Forsyningen har godkendt. 

 

Læs mere

 

 

Ønsker du at vide mere?

Forsyningen henviser til regulativ for tømningsordning for en mere uddybende beskrivelse af baggrund, lovgrundlag, ansvarsforhold, administration, tilsyn m.m. og gældende for tømningsordningen.

 

Regulativ