Hop til hovedindhold

Vores renseanlæg

 

Forsyningen har i alt 8 renseanlæg, 1 nedsivningsanlæg og ca. 860 km kloakledninger. Vi leder årligt ca. 11 mio. m3 spildevand og regnvand til de 8 renseanlæg. Spildevandet og regnvandet hjælpes på vej til renseanlæggene via 176 pumpestationer.

Forsyningen varetager desuden den kommunale tømningsordning. Det vil sige, at vi tømmer ca. 6.000 bundfældningsstanke uden for de kloakerede områder.

 

De tre store renseanlæg

 

Skagen Renseanlæg

Skagen Renseanlæg blev etableret i 1994 og blev udbygget i 1998-99. Anlægget kan rense spildevand svarende til 277.000 personer.

Anlægget modtager ca. 3 mio. m3 spildevand om året. Mængden bliver mindre, når vi i de kommende år forbedrer kloakkerne i Skagen. Den største andel af belastningen kommer fra fiskeindustrien i Skagen.

 

Frederikshavn Renseanlæg

Frederikshavn Renseanlæg blev etableret i 1971 og har gennem årene været under stadig udbygning.

Anlægget består i dag af et aktiv slam anlæg og et biostyr anlæg, som drives parallelt. Anlægget kan rense spildevand svarende til 130.000 personer.

Anlægget renser hvert år ca. 6 mio. m3 spildevand - en trediedel af det er regnvand og indsivende vand.

Udløbet fra anlægget er ca. 500 meter henover havbunden af Kattegat. Dykkere inspicerer ledningen en gang om året for at vurdere dens tilstand og indvirken på havmiljøet.

 

Sæby Renseanlæg

Sæby Renseanlæg blev etableret i 1994 og er forbedret i 2000. Anlægget kan rense spildevand svarende til 95.000 personer.

Renseanlægget modtager hvert år ca. 2,5 mio. m3 spildevand. En del af det er regnvand og indsivende vand.

 

 

Slam

Renseanlæggene producerer slam, svarende til 15.000 ton pr. år. Slammet bringes på landbrugsjord og er derfor underlagt en bekendtgørelse, som betyder, at der stilles særlige krav til slammets indhold af særlige stoffer, inden det kan anvendes på landbrugsjord.