Hop til hovedindhold

Har du solceller?

 

Sådan er processen

  1. Du kontakter den elinstallatør, der skal installere dit solcelleanlæg.
  2. Elinstallatøren tilmelder anlægget til dit netselskab. Elinstallatøren oplyser blandt andet anlæggets størrelse og stamdata samt teknisk dokumentation.
  3. Netselskabet tjekker oplysningerne og dokumentationen. Er alt i orden, bliver sagen anvist og kunden modtager et GSRN-nummer. Herefter må elinstallatøren begynde at installere anlægget.
  4. Elinstallatøren færdigmelder anlægget til netselskabet.
  5. Netselskabet aktiverer din elmåler.
  6. Når anlægget er installeret, og du har fået GSRN-nummeret, skal du tilmelde dig en såkaldt produktionselleverandør. En produktionselleverandør køber den overskudsstrøm fra dit solcelleanlæg, du ikke selv kan bruge.

 

Se oversigt over produktionselleverandører her 

 

Er dit anlæg registreret i afregningsgruppe 6, modtager du betaling for eventuelt overskudsproduktion fra Vindstød.dk. Disse kunder modtager betaling hver måned.

 

Opgørelse af forbrug og produktion

Selvom du får elregningen fra os - dit elselskab - er der flere aktører i spil for at opgøre og afregne dit forbrug og din solcelleproduktion. 

 

Netselskabet

Dit netselskab ejer din elmåler og noget af det ledningsnet, der transporterer strømmen til og fra din adresse. Det er altså netselskabet, der via elmåleren registrerer dit forbrug og den mængde strøm, dine solceller sender ud i elnettet.

 

Du kan se netselskabets målte forbrug på www.eloverblik.dk

 

For at logge ind skal du bruge dit aftagenummer og webaccesskode. Begge dele finder du på din elregning. Er du kunde hos os, kan du også dit forbrug og elregninger på minForsyning.

 

Log på minForsyning

 

Elselskabet

Dit elselskab er dem, du køber din strøm hos, for eksempel Frederikshavn Elhandel. Du betaler også for transport og afgifter til os, men denne betaling sender vi direkte videre til dit netselskab og staten. Du får på den måde én samlet elregning på alt, der vedrører din elmåler. Vi opkræver betaling for det forbrug, vi får oplyst fra dit netselskab. 

 

Produktionselleverandøren

Hvis dit anlæg er registreret i afregningsgruppe 2 eller 3 modtager du betaling for en eventuel overskudsproduktion fra Energistyrelsen eller den produktionselleverandør, du har valgt.

 

 Se oversigt over produktionselleverandører

 

Koster det penge at tilmelde solcelleanlægget hos mit netselskab?

Der er to udgifter, når du tilmelder dit nye solcelleanlæg til dit netselskab. 

  • Oprettelsesgebyr af Mikro VE-anlæg (solcelleanlæg) bliver opkrævet af dit netselskab. 
  • Hvis din måler skal skiftes til en summationsmåler, skal du også betale et målergebyr, som bliver opkrævet af din elleverandør. 

 

Skal jeg have ny elmåler?

Oplysning om hvilken målertype du har, kan du få hos dit netselskab. Hvis du er i tvivl om, hvem der er dit netselskab, kan du finde det her på Green Power Denmarks hjemmeside: 

 

Vejledning

 

En del kunder med solcelleanlæg etableret 2012 og årene frem kan have en målertype, der hedder fasemåler. Har du denne form for elmåler, kan det måske svare sig for dig at få skiftet måleren til en summationsmåler. 

Retningslinjer og prisen for udskiftning af elmåleren, kan du se hos dit lokale netselskab. Alle nye solcelleanlæg skal have en summationsmåler installeret.