Hop til hovedindhold

Frederikshavn Forsyning A/S

Frederikshavn Forsyning A/S er en multiforsyningskoncern, som består af 8 selskaber og 263 medarbejdere. Vi har en omsætning på ca. 780 mio. kr. årligt.

Det er vores opgave at sikre en stabil forsyning af el, vand og varme samt at sørge for behandling af spildevand og affald.


Vi er en udviklende og attraktiv arbejdsplads med en decentral struktur, hvor medarbejdernes indsats og samspillet i organisationen skaber resultatet.

De selskaber, der udfører vores opgaver er

Frederikshavn Forsyning A/S (moderselskab)
Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S
Frederikshavn Elhandel A/S
Frederikshavn Vand A/S
Frederikshavn Spildevand A/S
Frederikshavn Varme A/S
Frederikshavn Affald A/S
Elinord A/S

Frederikshavn Forsyning A/S er ejet af Frederikshavn Kommune. 

 

Forsyningens organisationsskema

Ledige stillinger

En stor gruppe af Forsyningens medarbejdere er specialarbejdere, maskinmestre og håndværkere. Deres opgaver er hovedsageligt relateret til driften af forsyningsområderne.

Derudover har vi administrativt personale med blandt andet teknisk, økonomisk og kontormæssig baggrund.

Håndtryk efter endt jobsamtale

Lærling hos Forsyningen

Hvad laver en lærling hos Forsyningen?

Frederikshavn Kommunes Ejerstrategi

Forsyningen er ejet af Frederikshavn Kommune, der har lavet en ejerstrategi med ønske om aktivt at udøve sine ejerrettigheder og gøre sin indflydelse gældende over for selskaberne.

Frederikshavn Kommune vil derfor blandt andet med ejerstrategien medvirke til, at selskabernes ledelse også varetager Frederikshavn Kommunes interesser bedst muligt og sikrer en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskaberne på kort og langt sigt til gavn for borgere og kunder.

Bestyrelsernes ansvar for selskabernes virksomhed anfægtes ikke af ejerstrategien.

 

Ejerstrategi

Vedtægter

For hvert af Forsyningens selskaber er der vedtaget et sæt vedtægter, der formelt beskriver det enkeltes selskabs måde at fungere på.

 

Frederikshavn Forsyning A/S Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S
Frederikshavn Elhandel A/S Elinord A/S
Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S
Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Affald A/S

 

Bestyrelse og ledelse


For hver af Forsyningens otte aktieselskaber er der nedsat en bestyrelse. Bestyrelserne holder møde ca. 8 gange om året.
I forbindelse med bestyrelsesmøderne udarbejdes dagsorden og efterfølgende referat.

Forsyningens ledelse består af administrerende direktør, forsyningschefer og økonomichef.

Mødebord

Årsrapporter

Herunder finder du link til side, hvor årsrapporter for de sidste tre regnskabsår fremgår.

Regnskab

Årsberetning 2023

Læs Forsyningens årsberetning her.

Persondatapolitik

Politikken beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvorfor vi indsamler, og hvordan vi behandler dem.
Politikken beskriver også, hvad dine rettigheder er, når du betror os med dine personoplysninger.

Data
Data