Hop til hovedindhold

Sådan håndterer du regnvand på egen grund

 

Når du skal beslutte, hvordan separatkloakeringen skal ske på din ejendom, kan det være værd at overveje, om regnvandet på ejendommen med fordel kan nedsives helt eller delvist. Det kan fx være i faskiner, regnbede og lavninger i græsplænen. Du kan søge inspiration på www.laridanmark.dk.

Hvad skal du overveje?
Hvis du overvejer at etablere nedsivning på egen grund, skal du være opmærksom på følgende lovmæssige og vejledende afstandskrav:

Vejledende krav:

5 m fra beboelse og bygninger med kælder.

2 m fra andre bygninger (garager, udhuse).

2 m fra skel.

Lovmæssige krav:         

25 m fra drikkevandsboringer.

25 m fra vandløb, sø, hav m.m.

Anbefaling:                   

2 m imellem flere anlæg.

5 m til vandløb, sø, hav (efter § 14 - kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse).
 

  • Der må i øvrigt ikke opstå afstrømning på terrænoverfladen eller andre gener.
  • Du skal placere anlægget på egen grund
  • Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Dette kan kontrolleres ved at udføre en infiltrationstest på grunden. Se nedenfor, hvor du finder oplysninger om testen
  • Afløb fra kældernedgange, lyskasser, nedkørsler og lignende bør af hensyn til risiko for oversvømmelse føres til separat anlæg

 

Du kan finde flere oplysninger om nedsivning og infiltrationstest på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Frederikshavn Kommune har besluttet, at der ikke skal søges om tilladelse til nedsivning, når der er tale om et tag- eller fliseareal på under 500 m2.

Hvad må du selv gøre?
Som privat grundejer må du selv udføre en stor del af arbejdet med etableringen af nedsivning af regnvand, da dette ikke er omfattet af en kloakmester-autorisation. Hvis dine tagnedløb i dag er tilsluttet kloaksystemet, skal du dog have en autoriseret kloakmester til at foretage frakoblingen og afpropningen til kloaksystemet. Nedgravning og etablering af faskine samt tilslutningen af tagnedløbet må du selv foretage.

Hvordan får du separeringen godkendt?
De dele af arbejdet, som bliver udført af en autoriseret kloakmester, skal du efterfølgende færdigmelde til Frederikshavn Kommune.

Etablerer du nedsivning af regnvand som et led i separatkloakeringen på egen grund, anbefaler Forsyningen, at du får en autoriseret kloakmester til at gennemgå dit samlede kloaksystem. Kloakmesteren skal udarbejde en erklæring om, at ejendommen er separatkloakeret. Du skal sende denne erklæring til Frederikshavn Kommune som dokumentation på, at separatkloakeringen er udført. Herefter registrer kommunen din ejendom som separatkloakeret i BBR-registeret.

 

Tilbage