Hop til hovedindhold

Dit daglige forbrug

 

Sæt termometret op

Det er vigtigt at have den rigtige temperatur i boligen. Alt efter rumtype ligger den rigtige temperatur inden døre på 19-21 grader. Hvis du sænker indendørstemperaturen med ca. 1 grad, sparer du omkring 5 procent i varmeudgift om året.

 

Radiator

Tænd for alle radiatorer
Det er bedre at tænde lidt for alle radiatorer i et rum end at skrue voldsomt op for en enkelt. På den måde udnytter du det varme vand fra fjernvarmen bedst.

Fjernvarme er et genbrugssystem, hvor du får varmt vand ind i huset, trækker varmen ud af vandet og sender det afkølede vand retur til fjernvarmenettet.

Jo mere du kan afkøle vandet, jo mindre vand skal vi pumpe ud i systemet - og jo mindre energi bruger vi i fjernvarmenettet.

Den bedste udnyttelse af vandet er at have så mange radiatorer som muligt tændt på samme tid. Så løber det varme vand en lang tur gennem boligen og bliver effektivt afkølet.

Tjek din radiator
Det er meget enkelt at tjekke, om radiatoren fungerer godt. Mærk efter - den skal være varm i toppen og kold i bunden.

Hvis der lyder en rislende lyd, kan der være luft i radiatoren. Åbn for den lille skrue og lad luften sive ud. Husk at holde en klud under.

Hold radiatoren fri
Radiatoren er verdens dyreste tørretumbler. Den billigste måde at tørre tøj på er at hænge det udendørs eller at hænge det i et kælderrum.

Du udnytter varmen bedst, hvis du sørger for, at gardiner og større møbler ikke skærmer for radiatoren.

 

Kort udluftning

Et andet sted, du kan sætte ind for at spare på varmen, er omkring udluftning af din bolig. Når du lufter ud om vinteren, bør du gøre det kraftigt, men i kort tid. Så når vægge og andre indvendige bygningsdele ikke at blive for kolde og dermed svære at varme op igen.

Det er meget vigtigt, at du lufter grundigt ud 3 gange dagligt. Skru helt ned for varmen på termostaterne, åbn vinduer og evt. døre, så du får gennemtræk. Udluftningen børe vare i 5-10 minutter. Luk døre og vinduer og skru op for varmen igen.

 

Afkøl vandet

For at sikre at vi udnytter energien mest muligt, skal du afkøle dit fjernvarmevand med mindst 25°C i gennemsnit i løbet af året. Du vil blive opkrævet et tillæg i forbindelse med årsafregningen, hvis du ikke afkøler vandet med mindst 25°C.


Læs hvordan du afkøler dit fjernvarmevand mest muligt

 

Gulvvarme

Gulvvarme er både effektivt og behageligt, men det kan være en energisluger, hvis du ikke er opmærksom på forbruget.

Find en passende temperatur og reguler din gulvvarme efter den. Sørg for at holde temperaturen på gulvvarmen gennem længere tid. Når du skruer op og ned, tager det ca. 12 timer, før du kan mærke en ændret temperatur. Derfor kræver det tålmodighed at regulere gulvvarmen.

 

Varmt vand på 50 grader

Indstil temperaturen på det varme vand til 50-55°C. Hvis vandet er varmere, kan det danne kalk i beholdere og rør.

Brusebad er billigst
Brusebad er langt billigere end karbad. Ved et almindeligt brusebad bruger du ca. 45 liter varmt vand, mens et karbad sluger ca. 145 liter.