Dit anlæg

  På din ejendom ejer og vedligeholder Forsyningen stikledningen, hovedledningen og fjernvarmemåleren.

  Resten af fjernvarmeanlægget - det vil sige beholder/veksler, ventiler, snavsesamler, radiator og de tilhørende rørsystemer - er dit eget interne anlæg, som du selv skal vedligeholde og reparere.

  Problemer med varmen

  Manglende varme skyldes enten en driftsforstyrrelse hos os eller en fejl på dit eget anlæg.

  Spørg naboen for er din nabos ejendom ikke berørt, er den manglende varme formentlig på grund af en fejl på dit eget anlæg.

  Forsyningens servicepligt på din ejendom omfatter stikledning, hovedventiler og fjernvarmemåler. Resten af dit varmeanlæg skal du selv sørge for at vedligeholde.

  Hvordan undersøger jeg mit anlæg for fejl?
  Aflæs indgangstemperaturen på måleren.

  Se vejledning til målermanual

  Inden du aflæser indgangstemperaturen, skal du sikre dig, at der er flow i anlægget. Dette gør du ved at åbne for en radiator eller lade det varme vand løbe.

  Er temperaturen under 55oC, så tjek om Forsyningen har nogle afbrydelser i dit område. Har vi ikke det, så kontakt os.

  Se driftsinformation

  Er temperaturen over 55oC, så læs mere i næste afsnit.   

  Udluft dit anlæg gennem rørsystemets udluftningsskruer, som du blandt andet finder på radiatorerne. Tilkald eventuelt en VVS-installatør for hjælp.
  Tjek derefter indgangstemperaturen igen.

  Problemet kan også være, at dit snavsefilter er fyldt med snavs, som dermed lukker for vandgennemstrømningen.

  Luk en ventil på hver side af snavsefilteret, skru filterindsatsen ud og rens det.

  Tjek derefter indgangstemperaturen igen.

  Tilkald eventuelt en VVS-installatør for hjælp.

  Er dit anlæg tæt?

  Med en enkel test af din måler kan du afsløre, om der er utætheder i husets rørinstallationer (kun fremløbsmålere).

  Læs vejledning om tæthedskontrol

  Ændring af dit anlæg

  Når du skal have repareret eller udvidet dit varmeanlæg, bør du altid anvende en autoriseret VVS-installatør, og du skal huske at anmelde en eventuel udvidelse til Forsyningen.

  Hvornår skal udvidelser af mit varmeanlæg anmeldes til Forsyningen?

  • Hvis du bygger til dit hus og opvarmer den nye tilbygning med fjernvarme
  • Hvis du indlægger fjernvarme i en garage, udhus eller lignende, som ikke tidligere er opvarmet med fjernvarme


  ........skal du altid anmelde det til Forsyningen.

  Når vi lukker for varmen

  Forsyningens to hovedventiler er som regel anbragt ved din varmeinstallation, hvor stikledningen kommer op af gulvet ved ydervæggen.

  Du bliver normalt varslet ved længerevarende planlagte afbrydelser af fjernvarmen. Ved sådanne afbrydelser kan du med fordel lukke for de to hovedventiler, så dit anlæg ikke tømmes for vand.

  Betjening af hovedventilerne skal ske på følgende måde:

  Ved lukning: Luk fremløbsventilen, dernæst returventilen.

  Ved åbning med fyldt anlæg: Returventilen åbnes langsomt, dernæst åbnes fremløbsventilen.

  Ved åbning med tomt anlæg: Fremløbsventilen åbnes langsomt, indtil anlægget er fyldt. Derefter udluftes anlægget. Når anlægget er udluftet, åbnes returventilen.

  Sms-service

  Sms-service om driftsforstyrrelser, servicemeddelelser m.m.
  Er du borger i Frederikshavn Kommune og har en mobiltelefon, er du automatisk omfattet af Forsyningens sms-service. Sms-service informerer dig med øjebliks varsel i tilfælde af driftsforstyrrelser eller krisesituationer, men også i forbindelse med servicemeddelelser.

  Du har naturligvis mulighed for at vælge sms-service fra eller fx melde nogle mobilnumre til og andre fra. Det er helt op til dig.

  Har du sommerhus i kommunen, men fast bopæl uden for kommunen, har du mulighed for at melde dit mobilnummer til sms-service, så du kan blive informeret om driftsforstyrrelser i det område, dit sommerhus er beliggende, eller hvis der skulle opstå en krisesituation.

  Tilmeld eller afmeld sms-service

  Tilmeld sms- og mailservice
  Vælg "Tilmeld", hvis du ønsker at tilknytte et mobilnummer til sms-service, som ikke er registreret på din bopæl. Her kan du også tilknytte en mailadresse, hvis du også ønsker at få besked via mail.

  Når du tilmelder et mobilnummer til sms-service, skal du have telefonen i nærheden, da der bliver sendt en pinkode til nummeret. Du skal herefter indtaste pinkoden i systemet, inden du kan tilmelde nummeret.

  Afmeld sms-service
  Vælg "Afmeld", hvis du ønsker at afmelde vores automatiske sms-service. Vælg også "Afmeld", hvis du har flere mobiltelefoner knyttet til din bopæl, men ikke ønsker alle telefonerne omfattet af sms-service.

  Aflæsning

  Aflæs jævnligt din varmemåler

  Aflæs ofte din måler, så du hele tiden følger med i dit varmeforbrug.
  Viser det sig at være meget højt, er det fint at opdage i tide. Hvis forbruget er steget markant, og du ikke umiddelbart kan finde en forklaring, kan det være en god idé at kontakte en autoriseret VVS-installatør og få gennemgået dine installationer. Utætheder i rør kan forårsage store skader.

  Afkøling

  Afkøling af fjernvarmevand

  Det er vigtigt, at du som kunde afkøler dit fjernvarmevand - der er nemlig penge at spare. Men det har også stor betydning for den totale økonomi i fjernvarmesystemet, at vores kunder udnytter fjernvarmevandet bedst muligt.

  Årsafkølingen er forskellen på den gennemsnitlige indgangstemperatur og den gennemsnitlige udgangstemperatur. Fjernvarmevandets årsafkøling skal som minimum være 25oC.

  Afkølingen af fjernvarmevandet varierer hen over året. Om vinteren, hvor alle har brug for varme, er afkølingen størst. Omvendt er den mindre om sommeren, hvor vi næsten kun bruger fjernvarmen til at få et varmt bad. Det er derfor den gennemsnitlige afkøling, som vi fokuserer på – også kaldet årsafkølingen.

  Afkøl fjernvarmevandet effektivt - det betaler sig
  Læs, hvordan Boligforeningen Vesterport har gjort varmen billigere i deres lejligheder

  Se film, hvor boligforeningens driftschef fortæller om den effektive afkøling

   

  Hvis du ikke afkøler dit fjernvarmevand

  Du vil blive opkrævet en tillægsbetaling, hvis du ikke har afkølet fjernvarmevandet med mindst 25oC. Opkrævningen vil fremgå af din årsafregning.

  Se "Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme"

  Forsyningen står gerne til rådighed med råd og vejledning omkring, hvad der eventuelt skal gøres ved netop din installation.

  Beregn din afkøling

  Indtast sidste års aflæsning pr. 31. 12. 2017

  Aflæsning pr. 31.12.2017

  Indtast dette års aflæsning pr. 31. 12. 2018

  Aflæsning pr. 31.12.2018

  Din måler

  Hvordan virker din måler?

  Når du klikker på linket herunder, åbner et nyt vindue med en vejledning til målertypen. Klik på pilen til venstre for varmemålerens display for at se displayets visninger. Du kan også klikke på "hjælp" for at se en videointro, som udførligt beskriver, hvordan du bruger vejledningen.

  Se vejledning til din varmemåler

  Test din måler

  Med en enkel test af din måler kan du afsløre, om der er utætheder i husets rørinstallationer (kun fremløbsmålere).

  Læs vejledning om tæthedskontrol