Hop til hovedindhold

Hvor ofte og hvornår får du tømt din tank?

 

Varsling om tømning
Ved brug af Forsyningens entreprenør bliver du varslet om tømningen via SMS, e-mail eller i e-Boks cirka 2 uger før, tanken tømmes. Ønsker du at blive kontaktet af chaufføren dagen før tømning af din septiktank, er du velkommen til at kontakte Forsyningen. Forsyningen kan ikke på forhånd oplyse, hvilket tidspunkt på dagen, entreprenøren kommer. Ønsker du at blive varslet via e-Boks, skal du huske at give tilladelse i e-Boks til at modtage post fra Forsyningen.

 

Hvornår får du tømt næste gang?
Helårsboliger tømmes som udgangspunkt én gang om året, og sommerhuse tømmes hvert andet år. Benytter du Forsyningens entreprenør, bliver din tank tømt i perioden fra den 1. marts til den 30. november. Private entreprenører tømmer i perioden fra den 1. marts til den 31. oktober. 

Du kan se, hvornår din tank sidst er tømt og næste planlagte tømning her:

 

Tømningshistorik

 

Oversigten over næste tømning er dog kun vejledende, og entreprenøren kan uden varsel ændre datoen. Er der særlige forhold, som Forsyningens entreprenør skal være opmærksom på inden tømning, eller er der brug for at få tømt tanken tidligere end forventet, kan du henvende dig til Forsyningen via mail hewl@forsyningen.dk.

 

Hvis du vil klage over tømning af din tank, skal du sende klagen til den entreprenør, som du benytter senest 14 dage efter tømning.

 

Helårshus
Bor du i helårshus med tilsluttet tank, tømmer entreprenøren normalt én gang om året.

Hvis I bor mange mennesker i huset, eller hvis tanken er lille, kan der være behov for tømning flere gange om året. Omvendt kan en tømning måske springes over, hvis huset er ubeboet.

Kontakt Forsyningen, hewl@forsyningen.dk, hvis du ønsker at ændre på antallet af tømninger.

 

Sommerhus
Har du sommerhus med tilsluttet tank, tømmer entreprenøren normalt hvert andet år. Om det er i lige eller ulige år, afhænger af geografien:

 

  • Tanke i området fra Strandby til Skagen tømmes i ulige år (distrikt Nord)
  • Tanke i området fra Frederikshavn til Voerså tømmes i lige år (distrikt Syd)

 

Hvis I bor mange mennesker i sommerhuset, eller hvis det udlejes, bør sommerhuset få tømt tanken hvert år. Dette gælder også, hvis sommerhuset har status som helårsbeboelse.

Du får ikke tømt sommerhusets tank i juli måned, men du kan altid rekvirere akut tømning ved behov. Dette gælder for alle entreprenører.

 

Tilbage