Hop til hovedindhold

Deponi

 

Det affald, som ikke kan genanvendes eller forbrændes og give varmeenergi, bliver deponeret.

Affaldet køres ud og afdækkes med jord. Med tiden skal området retableres og føres tilbage til normal anvendelse som landbrug eller rekreativt område. Dele af miljøanlægget er allerede afsluttet og tilplantet med skov.

Hos Forsyningen bestræber vi os på at genanvende så meget af affaldet eller materialerne som muligt. Derfor er andelen af deponerbart affald så lille, som det kan lade sig gøre.

Forsyningen har tre deponienheder:

  • Blandet deponiaffald
  • Asbestholdigt deponiaffald
  • Forurenet jord/sand til deponi

 

Affald til deponering

 

Affaldsproducentens pligter og underskrift
Affaldsproducenten er virksomheder, offentlige eller private institutioner eller private personer, som frembringer affald, som de overgiver til deponering. Affaldsproducenten har ansvaret for håndteringen af affaldet samt forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med gældende lovgivning i deponeringsbekendtgørelsen.

Deklaration
Det er et krav til virksomheder, offentlige eller private institutioner eller private personer, som frembringer affald, at de udfylder skemaet "Affaldsdeklaration". Medbringe skemaet, når du afleverer affald til deponering på Forsyningens miljøanlæg.

Hvis affaldet ikke overholder vores krav til affald til deponering - eller chaufføren ikke medbringer/udfylder en korrekt udfyldt deklaration, må vi afvise at tage imod læsset.

Affaldet må hverken indeholde affald til genanvendelse, affald til forbrænding eller farligt affald.

Deklarationen er nødvendig, fordi Forsyningen for hvert læs skal registrere følgende:

  • Hvem, der har produceret affaldet
  • Hvilke egenskaber affaldet har, og fra hvilken arbejdsproces det stammer
  • Affaldsfraktion og -type


Hvis der er tale om PCB-holdigt affald, skal du kontakte Forsyningen, inden du afleverer det.

Hvad sker der, når affaldet afleveres på miljøanlægget?
Personalet tjekker læsset både ved vejeanlægget og på deponiet. Dette sker for at sikre, at affaldet må deponeres.