Hop til hovedindhold

Stik og måler installation

 

I henhold til Regulativ for levering af vand etablerer og vedligeholder Forsyningen en stikledning frem til din grund og sætter en skelventil (stophane). Det er også os, der leverer og vedligeholder din vandmåler.

 

Regulativ for levering af vand

 

Du skal lade en aut. VVS-installatør etablere og vedligeholde jordledningen fra skelventil og frem til bygningen. Det er også VVS-installatøren, der indfører alle installationer i bygningen. Det gælder også den installation, som vandmåleren skal monteres på.

Skal vandmåleren monteres i en målerbrønd, skal du også lade en VVS-installatør etablere denne.    

 

 

Dit og vores ansvar

 

Dit ansvar

Som ejer starter dit ansvar for vandinstallationen ved skelventilen (stophanen), der som regel sidder ved skellet ind til ejendommen. Selve vandmåleren er Forsyningens ejendom, men det er dit ansvar at vedligeholde installationen - det vil sige rør og afspærringsventiler omkring vandmåleren.

 

Vores ansvar

Vi laver lovpligtig kontrol af alle vandmålere cirka hvert sjette år. Det gør vi for at sikre, at du kun betaler for det vand, du bruger. Almindelig slitage kan resultere i en unøjagtig måler, og konstaterer vi det, skifter vi naturligvis vandmåleren.

Desuden bliver alle målere løbende skiftet for at sikre, at du altid har en måler, der fungerer korrekt. Det er vores egne montører, der skifter målerne. Målerne tilhører Forsyningen, og vi skal derfor når som helst kunne kontrollere og skifte vandmåleren.

 

Billedet viser, hvad der er Forsyningens ejendom uden for skel. Du har ansvar for privat målerbrønd og jordledning inden for skel/matrikelgrænsen.

 

Få direkte besked ved afvigelser i dit vandforbrug
Via vores selvbetjeningsløsning minForsyning på forsyningen.dk kan du følge med i dit forbrug og se detaljerede oplysninger om, hvordan det udvikler sig. Det giver dig mulighed for at reagere hurtigt, hvis dit forbrug ændrer sig i en uventet retning. På minForsyning kan du under ”Notifikationer” tilmelde dig servicen ”Notifikation om afvigelse af forbrug”, hvor du vil modtage en mail, hvis der er en afvigelse i dit vandforbrug.

 

Du kan logge på minForsyning her.

 

Ansvaret er dit
Det er dog vigtigt at understrege, at selvom du tilmelder dig vores service, er det fortsat dig som kunde, der er ansvarlig for at holde øje med dit forbrug. Forsyningen er ikke ansvarlig for øget vandforbrug, som fx skyldes utætheder, løbende toiletter eller dryppende vandhaner. Det betyder, at Forsyningen ikke kan drages til ansvar, hvis der ikke bliver sendt en notifikation, fx ved tekniske udfald i systemet.