Hop til hovedindhold

Priser for håndtering af spildevand

Årligt vandafledningsbidrag Eksl. moms Inkl. moms

Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik

756,82 kr. 946,03 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 756,82 kr.
   • 946,03 kr.
Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m3 Eksl. moms Inkl. moms

Afregning efter vandmåler

45,00 kr. 56,25 kr.

Afregning af afledt spildevandsmængde, uden der har været et vandforbrug, fx kondensat fra varmeværker, genbrug af regnvand, vejbidrag for statsveje

45,00 kr. 56,25 kr.

Afregning af renset spildevandsmængde fra virksomheder, der afledes til Frederikshavn Spildevand A/S' udløbsledninger, jf. spildevandsbekendtgørelsen § 13, stk. 1, 2. pkt.

0,36 kr.* 0,45 kr.*

 * Prisen fastlægges i det enkelte tilfælde i forhold til de faktiske udgifter.

   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 45,00 kr.
   • 56,25 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 45,00 kr.
   • 56,25 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 0,36 kr.*
   • 0,45 kr.*
   •  * Prisen fastlægges i det enkelte tilfælde i forhold til de faktiske udgifter.

Trappemodel – gældende for ejendomme med erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår og forudsat tilmelding Eksl. moms Inkl. moms

0 - 500 m3/år - Takst 1

45,00 kr. 56,25 kr.

501 - 20.000 m3/år - Takst 2

36,00 kr. 45,00 kr.

> 20.001 m3/år- Takst 3

18,00 kr. 22,50 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 45,00 kr.
   • 56,25 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 36,00 kr.
   • 45,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 18,00 kr.
   • 22,50 kr.
Særbidrag pr. kg Eksl. moms Inkl. moms

Organisk stof (COD), kvælstof (N) og fosfor (P)

Efter regning - opgjort i henhold til regnskabstal
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • Efter regning - opgjort i henhold til regnskabstal
Tilslutningsbidrag – fastsat efter kloakeringsprincip i Frederikshavn Kommunes spildevandsplan Pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m2 erhvervsgrundareal Eksl. moms Inkl. moms

Fælles- og separatkloakområder

62.716,38 kr. 78.395,48 kr.

Spildevandskloak med nedsivning af regnvand

37.629,83 kr. 47.037,29 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 62.716,38 kr.
   • 78.395,48 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 37.629,83 kr.
   • 47.037,29 kr.
Aflevering af slam, fedt m.m. på renseanlæggene Pris pr. m3 Eksl. moms Inkl. moms

Slam m.m. (septiktanke)

85,00 kr. 106,25 kr.

Fedt og slam fra forrensning (fedtudskillere, fiskeindustri mv.)

50,00 kr. 62,50 kr.

Spildevand fra samletanke

45,00 kr. 56,25 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 85,00 kr.
   • 106,25 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 50,00 kr.
   • 62,50 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 45,00 kr.
   • 56,25 kr.
Tømningsordning for hustanke i det åbne land. Ved brug af Forsyningens entreprenør, FKSSlamson Eksl. moms Inkl. moms

Tømning af septiktank op til 3 m3

470,00 kr. 587,50 kr.

Ekstra tømning i dagtimerne
(mandag - torsdag kl. 07.00 - 15.00)
(fredag kl. 07.00 - 14.30)

470,00 kr. 587,50 kr.

Tillæg akut tømning i dagtimerne
(mandag - torsdag kl. 07.00 - 15.00)
(fredag kl. 07.00 - 14.30)

1.481,00 kr. 1.851,25 kr.

Specialtømning (tømning m. lille bil/traktor)

1.155,00 kr. 1.443,75 kr.

Tillæg for mere end 50 meter slange

237,00 kr. 296,25 kr.

Tillægspris pr. m3 for tankvolumen over 3 m3

156,00 kr. 195,00 kr.

Forgæves kørsel

235,00 kr. 293,75 kr.

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget er et obligatorisk bidrag, som bliver opkrævet, uanset om du benytter Forsyningens entreprenør eller vælger en ekstern entreprenør. Beløbet opkræves hvert eller hvert andet år afhængig af tømningsfrekvensen.

145,00 kr. 181,25 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 470,00 kr.
   • 587,50 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 470,00 kr.
   • 587,50 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 1.481,00 kr.
   • 1.851,25 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 1.155,00 kr.
   • 1.443,75 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 237,00 kr.
   • 296,25 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 156,00 kr.
   • 195,00 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 235,00 kr.
   • 293,75 kr.
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 145,00 kr.
   • 181,25 kr.
Standardpriser for husspildevand pr. m3 Eksl. moms Inkl. moms

Nedsivning, herunder udsprøjtning efter kommunal tilladelse

0,83 kr. Momsfrit

Samletank for toiletvand (øvrige spildevand)*

2,34 kr. Momsfrit

* For ejendomme med samletank for kun toiletvand bliver 25 % af vandforbruget anset for ledt til samletanken. Kommunen skal derfor kun opkræve afgift af de 75 % af vandforbruget. Afgiften for de 25 %, som bliver anset for ledt til samletanken, vil blive afregnet gennem renseanlægget.

Andre, fx mekanisk (septiktanke og lignende)**

6,34 kr. Momsfrit

** Et nedsivningsanlæg, hvor der ikke er indhentet kommunal tilladelse, kan ikke afregne afgift efter standardtakst (nedsivning, herunder udsprøjtning efter kommunal tilladelse) uanset, om anlægget i øvrigt måtte være svarende til andre nedsivningsanlæg etableret med kommunal tilladelse. Nedsivningsanlæg, hvor der ikke er en kommunal tilladelse, skal betale afgift til staten på 6,34 kr./m3.

   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 0,83 kr.
   • Momsfrit
   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 2,34 kr.
   • Momsfrit
   • * For ejendomme med samletank for kun toiletvand bliver 25 % af vandforbruget anset for ledt til samletanken. Kommunen skal derfor kun opkræve afgift af de 75 % af vandforbruget. Afgiften for de 25 %, som bliver anset for ledt til samletanken, vil blive afregnet gennem renseanlægget.

   • Eksl. moms
   • Inkl. moms
   • 6,34 kr.
   • Momsfrit
   • ** Et nedsivningsanlæg, hvor der ikke er indhentet kommunal tilladelse, kan ikke afregne afgift efter standardtakst (nedsivning, herunder udsprøjtning efter kommunal tilladelse) uanset, om anlægget i øvrigt måtte være svarende til andre nedsivningsanlæg etableret med kommunal tilladelse. Nedsivningsanlæg, hvor der ikke er en kommunal tilladelse, skal betale afgift til staten på 6,34 kr./m3.