Hop til hovedindhold

Se placering af vores ledninger

Ledningsinfo er ”selvbetjent ledningsoplysning” via internettet.

Du må KUN bruge siden som vejledning vedrørende Forsyningens ledningsanlæg, og kortet er KUN til orientering. Der kan forekomme fejlplaceringer af ledninger.

Hvor nøjagtig er placeringen af ledningerne?

Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering fra ældre ledningsplaner, GPS opmåling i marken og elementer i grundkortet. Der kan være forskel i nøjagtigheden på placeringen af ledninger - er der flere ledninger i et tracé, kan de enkelte ledninger være fortegnet.

Hvilke ledninger vises:

Vand
Varme
Kloak
Belysning
El ledninger tilhørende Elinord A/S og Frederikshavn Forsyning A/S
Styrekabler
Frederikshavn Kommunes lyslederkabler

Teknik Elinord

Hvis du skal grave

Hvis du skal grave med erhvervsmæssigt formål i arealer, på land eller i havbunden inden for søterritoriet, skal du forespørge i LER (www.ler.dk), inden du begynder på arbejdet

Skal du grave på privat grund, har du også pligt til at forespørge i LER.

Gravearbejde minigraver

Hvad er LER?

LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Du skal søge ledningsoplysninger igennem LER for at undgå graveskader.

Inden du skal grave, skal du slå op i LER for at hente oplysninger om ledningernes ejer og placering.

Ved at bruge LER kan vi bedre undgå, at ledninger bliver gravet over.

Her kan du finde yderligere oplysninger

Via ledningsinfo kan du se, hvor vandstikket går ind på din grund samt, hvor varmeledning er placeret på din grund.

I Frederikshavn Kommunes digitale arkiv WebLager kan du finde tegninger over, hvordan kloakledninger er lavet ifølge byggesagen.

Kontakt Forsyningen via mail forsyningen@forsyningen.dk, hvis du mangler oplysning om, hvor nyt vandstik skal ind på din grund.

Har du spørgmsål til ledningsnettet, er du velkommen til at kontakte Forsyningen via mail ledningsinfo@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000,