Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål om varme. Kontakt os hvis du mangler svar på dit spørgsmål.

  Du kan bestille et møde med Forsyningen. Kontakt os via mail varme@forsyningen.dk. Vi kommer ud og kigger på din ejendom og laver et tilbud med en fast pris på den løsning, du foretrækker.
  Vi fører en stikledning fra vejen og ind til din ejendom. Prisen for tilslutning dækker 15 meters gravearbejde fra vejen og ind til huset.
  Installationen inde i huset skal foretages af en autoriseret installatør, som du betaler for.

  Manglende varme skyldes enten en driftsforstyrrelse hos os eller en fejl på dit eget anlæg.

  Spørg naboen for er din nabos ejendom ikke berørt, er den manglende varme formentlig på grund af en fejl på dit eget anlæg.

  Forsyningens servicepligt på din egendom omfatter stikledning, hovedventiler og fjernvarmemålere. Resten af dit varmeanlæg skal du selv sørge for at vedligeholde.

  Arealbidraget er en betaling for de faste driftsomkostninger f.eks. afdrag på lån, vedligehold af anlæg og varmetab i distributionsnettet.

  Aflæs først indgangstemperaturen på måleren, dog skal du sikre dig, at der er flow i anlægget. Dette gør du ved at åbne for en radiator eller lade det varme vand løbe. Er temperaturen under 55 grader, skal du undersøge, om der er driftforstyrrelser i dit område. Er dette ikke tilfældet, skal du kontakte din VVS-installatør. Her kan du finde en målermanual, hvis du er i tvivl om, hvordan du finder aktuel fremløbstemperatur.

  Målermanual

  Er dit anlægs temperatur over 55 grader, kan du gøre følgende:

  • Udluft dit anlæg gennem rørsystemets udluftningsskruer, som du blandt andet finder på radiatorerne
  • Tilkald eventuelt en VVS-montør for hjælp
  • Tjek derefter fremløbstemperaturen igen. Problemet kan også være, at dit snavsefilter er fyldt med snavs, som lukker for vandgennemstrømningen. Du kan løse problemet ved at lukke en ventil på hver side af snavsefilteret, skrue filterindsatsen ud og rense det
  • Tjek derefter fremløbstemperaturen igen
  • Tilkald eventuelt en VVS-installatør for hjælp
  • Det mest effektive spareråd er at skrue ned for varmen. 1 grad mindre giver 5% mindre varmeforbrug.
  • Kortere og lidt koldere bade sparer også kølige kontanter.
  • Har du uisolerede, varme rør på steder, der ikke har brug for varme, kan du isolere dem. I byggemarkedet kan man du købe rørskåle, som er lette at montere.
  • Indstil radiatorer i samme rum på samme temperatur. Så udnytter du varmen bedst.
  • Er din radiator varm i toppen og koldere i bunden, udnytter du fjernvarmen bedst muligt.
  • Daglig udluftning er godt for indeklimaet. Luk radiatorerne imens.
  • Tør aldrig tøj eller håndklæder på radiatoren. Det koster en formue.
  • Sørg også for, at møbler eller gardiner ikke dækker radiator, termostat eller føler.

  Efter årsafregningen vil din aconto regning være baseret på det forbrug, du har haft i foregående år. Forbruget vil blive fordelt ligeligt på de 6 aconto regninger for indeværende år.

  Bruger du mindre eller mere varme, skal du kontakte Kundeservice for at få reguleret din aconto regning. Da vi har haft en del takst ændringer, vil du som kunde blive takseret efter den pågældende takst i aconto perioden.

  Bliver du tilmeldt som kunde i indeværende år eller i løbet af året, vil dit varmeforbrug blive sat som et skøn.

  Udover at betale for selve forbruget, skal du ligeledes betale to abonnementer. Det ene er arealbidrag, som er baseret på boligens størrelse. Et eksempel: Med et hus på 140 m2 skal du betale 23,75 kr. * 140 = 3325 kroner årligt. Det andet abonnement for måleren, som er 875 kr. årligt, dette kan dog varier alt efter målerens størrelse m3/h. De to abonnementer bliver fordelt ud på din aconto regning.

  Enkelte kunder betaler månedligt og for det faktiske forbrug, her vil du som kunde bliver takseret efter den pågældende varmepris i aconto perioden samt måleleje og arealbidrag.

  Ønsker du også månedsafregning for det faktiske forbrug, kan du læse mere her.