Forsyningen afholder forbrugervalg i 2021

  Hvert 4. år afholder Frederikshavn Forsyning forbrugervalg til bestyrelsen for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S, og sidst på året er det igen tid til at gå til valgurnerne.

  Brænder du for bestyrelsesarbejde, og kunne du tænke dig at have indflydelse på, hvordan vand- og spildevandsforsyningen i Frederikshavn Kommune skal se ud i de næste fire år? Så kan du overveje at stille op som forbrugerrepræsentant til vores to bestyrelser. Foruden de to fælles forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer søger vi fire suppleanter. Valgperioden er fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

  Bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S har besluttet, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer fremadrettet skal have tilbud om at indgå i bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S. Dette er nyt i forhold til tidligere.

  ”Set i lyset af de kommende ændringer indenfor affaldsområdet med øget affaldssortering til genbrug vil der være et stigende behov for et tættere samarbejde mellem Frederikshavn Affald og kunderne”, oplyser formand for Frederikshavn Forsyning A/S, Erik Kyed Trolle. ”Affaldsområdet er i lighed med Frederikshavn Vand og Frederikshavn Spildevand et område, som dækker kunder i hele kommunen, hvorfor det vil være indlysende, at kunderne også på affaldsområdet er direkte repræsenteret i bestyrelsesarbejdet og beslutningerne”, fortsætter formanden.

  ”En øget repræsentation af forbrugere vil være helt i tråd med den vedtagne ejerstrategi for Frederikshavn Kommune, der i bund og grund handler om, hvordan et kommunalt ejet aktieselskab bedst kan drives til fordel for dets ejere og for øvrige interessenter. Her er der fokus på hensyn som åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed i den offentlige sektor for at opretholde borgernes tillid. Ved at tilbyde forbrugervalgte medlemmer en plads i bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S kan vi tage en endnu større bid af lagkagen i forhold til at inddrage ejerstrategien i vores bestyrelsesarbejde”, afslutter Erik Kyed Trolle.

  Anmeldelse af kandidatur bliver annonceret i løbet af efteråret, og valget vil foregå elektronisk i perioden 1.-10. december 2021.

  Læs mere om Forbrugervalget 2021. 

   

   

   

  Flere nyheder

  18-11-2021

  Affaldssorteringen rykker ud i sommerhusene

  - Til gavn for miljø og klima
    Fra nytår skal alle sommerhusejere- og lejere i Frederik ...

  Læs mere

  15-11-2021

  Valgplakater til genbrug

  Du kan aflevere indsamlede valgplakater på genbrugspladserne. Er du med til at nedtage valgplakater – og går du ind f ...

  Læs mere

  11-11-2021

  Fjernvarmenettet skal termograferes fra luften

  Frederikshavn Varme A/S har mange kilometer fjernvarmerør at holde øje med, så hvis der går hul på et rør i dag, kan det tage t ...

  Læs mere

  02-11-2021

  Fjernvarmeprisen stiger – men hvorfor?

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen pr. 1. februar til 731,25 kr. pr. MWh. Inkl. moms. En stigning på 2 ...

  Læs mere

  12-10-2021

  Du kan trygt tappe vand fra hanen

  På baggrund af den seneste tids omtale i pressen om fund af giftstoffer i en stor del af landets drikkevandsboringer, ønsker Fo ...

  Læs mere

  07-10-2021

  Derfor er elprisen steget i 2021

  Udbud og efterspørgsel har i øjeblikket fået elpriserne til at tordne i vejret hos alle elhandlere i Danmark. Det gælder desvær ...

  Læs mere

  21-09-2021

  Nu kan husejere i Kilden få fjernvarme

  Beslutningen om at Kilden skal kobles til fjernvarmenettet ligger nu fast, efter at Frederikshavn Kommune som myndighed har god ...

  Læs mere

  30-08-2021

  Vi effektiviserer varmedistributionen

  Varmecentralen på Niels Juels Vej gennemgår i øjeblikket en større ombygning. Det sker i forbindelse med at fjernvarm ...

  Læs mere

  23-06-2021

  Forsyningen afholder forbrugervalg i 2021

  Hvert 4. år afholder Frederikshavn Forsyning forbrugervalg til bestyrelsen for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildeva ...

  Læs mere

  28-05-2021

  Vi skal genanvende mere affald

  Fra 2023 skal alle husstande sortere deres affald i større omfang. Tiltaget er endnu et skridt på den grønne vej mod klimaneutr ...

  Læs mere