Hop til hovedindhold

Miljøanlæg Ravnshøj

 

Miljøanlægget i Ravnshøj, Stenvej 8 har åbent hverdage fra kl. 07.00 - 15.00 og kan kontaktes, tlf. 5163 2992.

I tilknytning til anlægget ligger Genbrugsplads Ravnshøj med egne åbningstider.

På Miljøanlægget i Ravnshøj modtager og behandler vi en række affaldstyper. Selve deponiet (lossepladsen) er i dag en lille aktivitet. Der er væsentlig større aktivitet på de dele af pladsen, hvor affald oparbejdes til genanvendelse.

Der tilføres årligt ca. 50.000 ton affald, og heraf kører ca. 40.000 ton ud igen til genanvendelse.

Have- og parkaffald
Anlægget modtager have- og parkaffald fra egne genbrugspladser samt fra vognmænd og anlægsgartnere. Materialerne bliver neddelt og herefter komposteret. Det sker ved, at de neddelte materialer bliver lagt i miler på 3 - 4 meters højde. Efter nogle måneder bliver milerne vendt, og når der er gået ca. et år, er affaldet blevet til kompost. Komposten bliver herefter anvendt som gødning og jordforbedringsmiddel.

I de senere år er der også tilført en mindre mængde dyregødning fra fx rideskoler, og vi har påbegyndt en kompostering af grøde (vandplanter) fra vandløb.

Forbrændingsslagger
Slagger fra affaldsforbrænding bliver sorteret. Jern og metal sorteres fra til omsmeltning. Herefter bliver resten af slaggerne afsat som grusmaterialer.

Stort brændbart affald
Brændbart affald, som er for stort til at blive kørt direkte til forbrænding, kan du aflevere det på pladsen. Materialerne bliver herefter neddelt og kørt til forbrænding. I perioder med driftsstop på forbrændingsanlægget fungerer pladsen også som mellemlager for tørt og lagerstabilt affald.